Nieuws

17 juni 2021

Minister Lydia Peeters beslist tot uitrol trajectcontroles op 20 nieuwe locaties

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters installeert 20 bijkomende trajectcontroles op de Vlaamse Gewestwegen, goed voor een investering van 3 miljoen euro. “Ik wil via deze manier van handhaving de verkeersveiligheid op onze wegen verhogen”, aldus minister Peeters. “Onderzoek toont immers aan dat het aantal ongevallen en snelheidsovertredingen ter hoogte van trajectcontroles drastisch dalen.” Dit jaar nog komen er in Vlaanderen op 20 locaties trajectcontroles bij wat het totale aantal locaties op 208 brengt.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Het positieve effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid is bewezen. Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78%. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect.”

Elk jaar wordt een lijst van 20 trajectcontroles bepaald op basis van de meest recente ongevallendata en gereden snelheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vertaalt immers de ongevallengegevens naar een puntenscore op basis van het aantal en de ernst van de ongevallen (531-score, met een gewicht van 5 voor een dodelijk slachtoffer, 3 voor een zwaargewond slachtoffer en 1 voor een lichtgewond slachtoffer). De plaatsen met de hoogste score komen het hoogst in de prioriteitenlijst. Vervolgens wordt aan de hand van floating car data naar de gereden snelheid op deze locaties gekeken.

Na het aftoetsen van de locaties bij de betrokken lokale besturen is de lijst nu klaar. “De 20 locaties waar het aantal ongevallen en/of de ernst van de ongevallen in combinatie met de gereden snelheid het hoogst is, worden weerhouden. Maar aangezien ik het advies wou inwinnen van de betrokken lokale besturen, had ik aan mijn administratie gevraagd om dit eerst af te stemmen met de betrokken gemeentes en steden”, aldus minister Peeters.

Overzicht van de 20 nieuwe locaties:

Situatie eind mei

Onderstaande overzicht toont de stand van zaken eind mei 2021 en betreft 188 locaties of 327 rijrichtingen (in heel Vlaanderen). 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief