Nieuws

26 november 2021

Minister Lydia Peeters gaat verder met herinrichting van de Bergensesteenweg

Vrijdag 26 november werd het dossier van de herinrichting van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw, goedgekeurd. Zo zorgt Vlaams minister van Mobiliteit en Lydia Peeters voor een volledige herinrichting van een van de belangrijkste verbindingswegen tussen Vlaanderen en het Brussels gewest. “Met een investering van 9,5 miljoen euro werken we aan een eigentijdse, veilige weginrichting met comfortabele fiets- en voetpaden en meer openbaar vervoer. De werken zullen volgens de huidige planning effectief starten in het voorjaar van 2022”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De Bergensesteenweg is een typische Vlaamse ‘steenweg’ waar verschillende verkeersstromen samen komen, veel winkels zijn en ook mensen wonen. Daarnaast is het ook een veel gebruikte weg voor verplaatsingen tussen Vlaanderen en Brussel. Naast een resolute keuze voor meer verkeersveiligheid, wil Vlaams minister Peeters van de steenweg ook een aangename leefomgeving maken.

“De Bergensesteenweg is momenteel niet geschikt voor de fietsers en voetgangers, de vele handelaars en voor de mensen die er wonen. De verschillende complexe kruispunten maken een vlotte doorstroming onmogelijk. Een ‘total make-over’ drong zich dus op. Na deze werken zal je als voetganger of fietser veilig en zonder zorgen langs de vele kruispunten en opritten geraken. De reizigers van De Lijn krijgen een betere dienstverlening dankzij een betere doorstroming en comfortabele en betere toegankelijke bushaltes. En het wordt ook aangenamer shoppen in de vele winkels die de Bergensesteenweg telt”, aldus minister Peeters.

Kruispunten Olmenlaan en Georges Wittouckstraat al aangepakt

Het afgelopen jaar (van 8 oktober 2020 tot 29 oktober 2021) pakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de kruispunten van de Bergensesteenweg met de Olmenlaan en de Georges Wittouckstraat aan. “Met deze eerste fase van de grote herinrichting is al een gevaarlijk punt weggewerkt. De twee kruispunten zijn nu overzichtelijker en veiliger, en de voetgangers en fietsers hebben er de ruimte die ze verdienen”, vertelt minister Peeters. Ook de twee bushaltes werden heraangelegd.

Overzichtelijke kruispunten, veilige fiets-en voetpaden en ventwegen

Het dossier dat vrijdag 26 november goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, omvat de herinrichting van het resterende stuk van de steenweg tussen het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg en dat van de Brusselbaan, een stuk van in totaal 2,2 km lang.

“Na de herinrichting zullen de kruispunten van de Bergensesteenweg overzichterlijk zijn, met veilige oversteekplaatsen en afslagstroken. De ruimte op de steenweg zal optimaal en beter benut worden voor de aanleg van veilige en comfortabele fiets- en voetpaden. Daarnaast zal ook de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer erop vooruit gaan dankzij minder complexe kruispunten en het scheiden van lokaal en doorgaand verkeer”, zegt minister Peeters.

Op bepaalde plaatsen komen er ook keerpunten en ventwegen, parallelwegen bedoeld voor omwonenden en klanten en leveranciers van de vele handelszaken. Dankzij de keerpunten en ventwegen wordt de verkeerssituatie niet alleen veiliger - want bestuurders zullen minder riskante keerbewegingen en manoeuvres maken om op hun bestemming te geraken, op bepaalde kruispunten zal het verkeer na de herinrichting ook vlotter verlopen.

Vlotte doorstroming voor openbaar vervoer

De Bergensesteenweg is een van de drukste assen in Vlaanderen wat betreft openbaar vervoer. Daarom wordt de busbaan in de rijrichting van Anderlecht, die vandaag begint aan het kruispunt van de Groot-Bijgaardenstraat, met een kilometer verlengd. De busbaan zal beginnen net voorbij de Georges Wittouckstraat.

Zodra AWV samen met de aannemer een planning heeft uitgewerkt, zal het de omwonenden en het ruime publiek daarvan op de hoogte brengen.

Meer informatie kan u terugvinden via de website van Wegen en Verkeer.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief