Nieuws

14 november 2022

Minister Lydia Peeters: "In 2023 schop in de grond voor dubbelrichtingsfietspad op de N757"

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraagt nog deze maand de omgevingsvergunning aan voor de aanleg van een fietspad langs de N757 Kinrooi-Maaseik. “We hebben afgelopen maanden volop werk gemaakt van het dossier op de N757, zo willen we ook hier voor meer fietsveiligheid zorgen. Er komt een dubbelrichtingsfietspad, aan één kant van de weg achter de bomen, tussen de twee dorpskernen van Kinrooi en Neeroeteren. Momenteel loopt ook de procedure om een geschikte aannemer te vinden, zodat de werken in 2023 van start kunnen gaan. Ik voorzie hiervoor een investeringsbudget van 2,3 miljoen euro”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Vandaag is er geen fietspad tussen de twee kernen van Kinrooi en Neeroeteren. Fietsers vermijden de drukke gewestweg meestal omdat het er te gevaarlijk is en moeten dan ver omrijden. Daar wil minister Peeters iets aan doen.

AWV heeft het studiewerk afgerond en het project is klaar voor aanbesteding. Ondertussen wordt ook alles in gereedheid gebracht om nog deze maand de omgevingsvergunning aan te vragen. Daarnaast willen de verschillende instanties snel werk maken van de nodige onteigeningen voor de aanleg van het fietspad.

“Het draagvlak om hier te voorzien in veilige fietsinfrastructuur is erg groot, we komen hier tegemoet aan een vraag die al erg lang op tafel ligt bij zowel de buurtbewoners als de lokale besturen. We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt, ook in het Maasland, maar dan moet dit op de eerste plaats veilig kunnen”, zegt minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief