Nieuws

16 mei 2020

Minister Lydia Peeters investeert 2,2 miljard euro in mobiliteit en openbare werken in 2020

Lydia Peeters wil hoog investeringsritme aanhouden ook tijdens economische relance

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt de investeringen binnen haar beleidsdomein voor 2020 bekend. Er wordt in 2020 maar liefst 2,2 miljard euro aan investeringen voorzien over alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heen. “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat overheidsopdrachten en investeringen en ze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme in 2020 aan, ondanks de coronacrisis. We investeren 2,2 miljard in 924 uiteenlopende projecten. We geven hiermee een maatschappelijke en economische boost aan de sector van de wegen- en waterbouwers maar vooral ook aan onze volledige economie, want iedereen plukt hier de vruchten van”, zegt Lydia Peeters.

Belangrijke investeringsprojecten regeerakkoord

Het regeerakkoord stelt een hoog investeringsritme voorop met een aantal belangrijke investeringsprojecten waarvoor er meer dan 550 miljoen euro voorzien wordt in 2020. Vlaams minister Lydia Peeters stelt nu haar Geïntegreerd Investeringsprogramma voor 2020 voor na begrotingsaanpassing. Voor al de ingeschreven projecten zijn er concrete budgetten voorzien in de begroting voor alle entiteiten van het beleidsdomein MOW.

Vlaams minister Lydia Peeters:We hebben een aantal prioritaire investeringsprojecten in het regeerakkoord verder opgenomen. Denk aan de ring rond Brussel (R0) en de Ring rond Antwerpen (R1). Dit zijn locaties die lijden onder de files en waar de nood aan infrastructuur dan ook groot is. Dat vraagt uiteraard de nodige investeringen. Voor het project ‘werken aan de Ring rond Brussel’ is 180 miljoen euro voorzien. De focus hierbij ligt op de renovatie en herinrichting van de R0, mobipunten, fietsinfrastructuur en het Brabantnet”.

Ook het geheel van de Oosterweelwerken maakt deel uit van deze belangrijke investeringsprojecten. Dit jaar ligt de nadruk enerzijds op de voorbereidende werken op Linkeroever en het klaarmaken van de E17 en E34. Anderzijds zal er in 2020 vooral geïnvesteerd worden in flankerende maatregelen met het oog op de start van de hoofdwerken. Hiervoor wordt in totaal meer dan 165 miljoen euro uitgetrokken.

Enkele andere grote projecten zijn:

  • Het verderzetten van het complex project Noord-Zuid-Limburg met studies van o.a. quick wins van meer dan 3 miljoen euro
  • Aanleg van spitsstroken op E314 (Aarschot-Leuven),een investering van 41 miljoen euro
  • Werkzaamheden met het oog op de herinrichting van de Ring rond Gent (R4) West en Oost, goed voor 38 miljoen euro
  • Voorbereidende werkzaamheden in het kader van tramlijnen 4 en 7 in Gent, voor meer dan 3 miljoen euro

Verkeersveiligheid

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beschouwt verkeersveiligheid als een topprioriteit binnen haar beleid. Naast communiceren en sensibiliseren via diverse campagnes, is ook het investeren in infrastructuur essentieel om de verkeersveiligheid te verhogen. Hiervoor trekt de minister 124 miljoen euro uit en dit voor diverse grote en kleine ingrepen.

Specifiek zal er meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd worden in het verkeersveilig maken van een 20-tal kruispunten die gekend staan op de lijst van gevaarlijke punten.

Tot slot blijft handhaving een belangrijk speerpunt in het streven naar een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid. Hiervoor is een investering van meer dan 14 miljoen euro voorzien voor de installatie van trajectcontroles, de opstart van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s en de bewaking in het kader van dynamisch verkeersmanagement. Daarenboven wil de minister ook luisteren naar de vragen van lokale besturen m.b.t. handhaving van snelheidsregimes. Hiervoor wordt 1,4 miljoen euro voorzien.

Verder is er een aanzienlijk bedrag van 3,5 miljoen euro bestemd voor de aanpak van de snelwegparkings. De verlenging van het aflopende bewakingscontract, in het kader van transmigrantenproblematiek, maakt hier deel van uit.

Forse investeringen in infrastructuur

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken beheert 1.356 km aan autosnelwegen, 5.629 km aan gewestwegen, 1076 km bevaarbare waterwegen, 2777 kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren) en 7.684 km aan fietspaden.

Minister Lydia Peeters investeert forse bedragen in het onderhoud en de vernieuwing van deze infrastructuur: Een grote hoeveelheid aan infrastructuur vraagt ook een grote hoeveelheid van investeringen. In 2019 werd er 145 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en dat trekken we op tot 180 miljoen euro in 2020. Daarnaast wordt er voor de wegeninfrastructuur 186 miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud van de wegen. De doorstromingsprojecten op het investeringsprogramma vertegenwoordigen een som van 97 miljoen euro.

Afgelopen week communiceerde de minister alvast dat er 160 miljoen euro geïnvesteerd zal worden in ‘kunstwerken’ (bruggen, tunnels en keermuren) waarvan 90 miljoen euro specifiek voor de renovatie en herstelling van een tiental prioritaire ‘kunstwerken’, die zich in slechte toestand bevinden. Daarnaast is er voor de tunnelinfrastructuur 17,5 miljoen euro opgenomen in het investeringsprogramma.

Om de modal shift binnen het goederenvervoer te kunnen verwezenlijken, zijn er ook grote investeringsprojecten gepland voor het opwaarderen van onze Vlaamse waterwegen. Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal is goed voor 48 miljoen euro, het project Seine-Schelde 60 miljoen euro en het Sigmaplan 41 miljoen euro. De investeringen in de kusthavens en de kustverdediging zijn samen goed voor bijna 60 miljoen euro.

In 2020 wordt verder ingezet in de bouw en renovatie van sluizen. Enkele cijfers voor 2020 :

  • Nieuwe Sluis Terneuzen : 140 miljoen euro
  • Nieuwe Sluis Zeebrugge : 60 miljoen euro
  • Nieuwe Royerssluis : 34 miljoen euro

De Vlaamse havens kunnen in totaal rekenen op een investering van bijna 520 miljoen euro.

Om de modal shift van het goederenvervoer nog meer kracht bij te zetten zal Vlaanderen ook 10 miljoen euro investeren in het spoor, met name door onze Vlaamse spoorprioriteiten. Verder wordt er voorzien in een bedrag van 168 miljoen euro aan beschikbaarheidsvergoedingen voor gerealiseerde projecten.

Openbaar vervoer

2020 zal een recordjaar zijn qua investeringen in rollend materieel, maar liefst 83,5 miljoen euro. Er wordt hierbij geïnvesteerd in hybride bussen (42,8 miljoen euro), trams (32 miljoen euro), oplaadsystemen E-bussysteem (3,2 miljoen euro).Met een investering van 60 miljoen euro, wordt er ook een inhaalbeweging gedaan op de onderhoudsachterstand op de sporen en het tractienet van trams. Voor de inrichting van stationsomgevingen wordt bijna 10 miljoen euro voorzien.

Klimaat en geluid

In 2020 zal er een bedrag van 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in maatregelen in kader van klimaat en geluid. Dit omvat een hele reeks aan projecten: omschakeling verlichting naar LED, aanbrengen van functionele beplantingen en geluidsschermen, boomcontrole, projecten in kader van Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering, enzovoort. Ook in het kader van het Sigmaplan worden talrijke projecten in de marge van klimaatbescherming getroffen alsook worden verschillende investeringen in kader van de Energie-Efficiëntie Richtlijn & Klimaatplan gedaan.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief