Nieuws

21 december 2021

Minister Lydia Peeters investeert volop in onze Vlaamse zeehavens

“Onze havens zijn van essentieel belang voor onze economie”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters blijft volop investeren in onze Vlaamse zeehavens. Zo keurde de Vlaamse regering op haar initiatief de toekenning van subsidies goed om de toegankelijkheid van onze Vlaamse zeehavens te garanderen. “Vlaanderen is één grote logistieke draaischijf en onze havens spelen hierin een cruciale rol. Daarom is het belangrijk dat we met Vlaanderen blijven investeren in onze zeehavens. Zo zorgen we ervoor dat onze scheepvaart en onze economie kunnen blijven draaien”, duidt Vlaams minister Lydia Peeters.

De Vlaamse havens zijn van groot belang voor onze economie. In 2018 waren ze goed voor een directe toegevoegde waarde van 17,2 miljard euro. Samen met de indirecte toegevoegde waarde bedraagt de totale toegevoegde waarde 29,1 miljard euro. Dat is 10,8% van het Vlaamse BBP. De directe werkgelegenheid telde 106.320 voltijdse equivalenten. Met de indirecte werkgelegenheid erbij wordt dit in totaal 224.865 voltijdse equivalenten. Dat is bijna 9,0% van de werkende bevolking in het Vlaamse Gewest.

“Onze havens zijn essentieel voor onze economie”, aldus minister Peeters. Daarnaast is het mijn ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen tot 20%. Investeringen kunnen dan ook niet uitblijven.”

Minister Peeters verwijst daarbij onder meer naar haar investeringen in het verhogen van de bruggen langs het Albertkanaal, de werken aan de Royerssluis en de nieuwe sluis Terneuzen.

Veilig en vlot scheepvaartdecreet

Een van de opdrachten van het Vlaamse Gewest is het garanderen van veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Daar staan financiële verplichtingen tegenover, conform het Havendecreet. Een onderdeel daarvan is de aanleg en de instandhouding, het onderhoud en de exploitatie van de kanaaldokken en zwaaikommen, met uitzondering van het verwerken van de specie. De haven van Antwerpen krijgt in 2021 voor het uitvoeren van deze taken maximaal 216.424 euro subsidies van Vlaanderen.

Daarnaast kent de Vlaamse overheid in 2021 ook subsidies toe voor de aanleg en de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, het onderhoud en de exploitatie van de zeesluizen die binnen havengebied liggen. Concreet kan de haven van Zeebrugge rekenen op een subsidie van ongeveer 3,6 miljoen euro, voor haven Oostende gaat het over meer dan 560.000 euro en tot slot voor de haven van Antwerpen meer dan 17,8 miljoen euro.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief