Nieuws

14 mei 2020

Minister Lydia Peeters lanceert een toolbox duurzame mobiliteit en fietscampagne #blijvenfietsen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft samen met haar administratie en met de input van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Fietsberaad Vlaanderen en de Voetgangersbeweging gewerkt aan een toolbox rond duurzame mobiliteit. Afgelopen weken hebben we massaal de fiets (her)ontdekt. De minister wil lokale besturen inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van stappers en trappers. Lydia Peeters start daarom de fietscampagne #blijvenfietsen die de Vlaming aanmoedigt om ook tijdens de corona-exit vooral te blijven fietsen in het woon-school en woon-werkverkeer.

Nu de economie geleidelijk aan wordt heropgestart en de scholen vanaf volgende week terug opengaan, wordt er bekeken hoe we de publieke ruimte (tijdelijk) kunnen herverdelen. Daarenboven heeft de Vlaming de fiets (her)ontdekt in zijn of haar woon-werk en woon-schoolverkeer. Uit een onderzoek van VAB blijkt dat afgelopen tijd 1 op de 10 automobilisten voor zijn woon-werkverkeer overgestapt is op de fiets, ook al waren er zo goed als geen files. De VSV-campagne #blijvenfietsen moet de burger aanmoedigen om blijven gebruik te maken van die fiets.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Voor essentiële verplaatsingen wordt er in eerste instantie gekeken om deze te voet, met de (deel)fiets of met de (deel)auto af te leggen. We zien de huidige positieve fietstendens en die moeten we samen met andere duurzame verplaatsingen aanhouden en aanmoedigen. In dit kader lanceer ik vandaag een toolbox voor lokale besturen met tips en middelen en een campagne die dit kracht moet bijzetten. Meer dan de helft van de Vlamingen woont op minder dan 15 kilometer van het werk, een afstand die perfect te overbruggen is per fiets. Voor deze groep, net als voor talloze schoolgaande kinderen en jongeren, is de fiets het beste alternatief voor de auto”.

3 miljoen euro voor lokale besturen

In het beleid van minister Lydia Peeters is een duidelijke link naar lokale besturen terug te vinden. Haar jarenlange ervaring als burgemeester zorgt ervoor dat zij veel belang hecht aan de input van steden en gemeenten voor aanpassingen op hun grondgebied. De toolbox die werd samengesteld bevat verschillende concrete acties die lokale overheden (tijdelijk) kunnen invoeren. Denk aan een fietsstraat, het verbreden van fiets- of wandel en zebrapaden of het inrichten van een vakantiestraat zodat we de 1,5 meter regel kunnen respecteren. Maar ook aan het plaatsen van extra fietsenstallingen in de onmiddellijke omgeving van scholen, winkels en bedrijventerreinen. Er kan beroep gedaan worden op het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) door de steden en gemeenten om bepaalde verfwerken te laten uitvoeren.

Lydia Peeters maakt hiervoor 3 miljoen euro vrij. 2 miljoen kan ingezet worden op gemeentelijke wegen, met een maximaal bedrag van 7.000 euro per lokaal bestuur. Bij het uitvoeren vraagt de minister voor elke euro die Vlaanderen investeert op gemeentewegen, één euro van het lokaal bestuur. Daarnaast kunnen binnen het tweede deel van het vrijgestelde budget (nog eens 1 miljoen euro) lokale besturen ook voorstellen formuleren voor verfwerken op gewestwegen.

De volledige ‘Toolbox duurzame mobiliteit’ is terug te vinden via volgende link: https://www.vlaanderen.be/toolbox-duurzame-mobiliteit

De minister benadrukt dat de toolbox een werkinstrument is waar later nog altijd ideeën en tips aan toegevoegd kunnen worden: “De toolbox, zoals we deze nu presenteren, kan altijd nog aangevuld worden met goede tips & tricks. Als een gemeente of stad een voorstel heeft, luisteren we hier graag naar.”

Stimuleren van duurzame vervoersmodi

De toolbox is een inspiratiebron voor lokale besturen maar moet tegelijk ervoor zorgen dat de Vlaming kiest voor duurzame vervoersmodi zoals te voet, (e-)step, (e-)fiets, deelfiets of -auto, openbaar vervoer en taxi en dit combineert in zijn woon-school en woon-werkverkeer. “Mensen stimuleren om zich te voet of met de fiets te verplaatsen is één zaak maar dit moet op een manier gebeuren waarbij de 1,5 meter regel zo goed mogelijk kan worden gerespecteerd, ook onderweg. Er moet daarom meer ruimte voorzien worden voor fietsers en voetgangers. Ik denk aan het stoplicht waar we elkaar voldoende ruimte moeten geven. Of door bijvoorbeeld het inrichten van schoolstraten kan de afstand aan schoolpoorten beter worden gerespecteerd. Dergelijke maatregelen kunnen tijdelijk ingevoerd worden met een beperkt aantal middelen en zo ouders aanmoedigen om de fiets te nemen in plaats van de auto” , zegt Lydia Peeters.

#blijvenfietsen

Om Vlamingen aan te moedigen bij hun dagelijkse verplaatsingen in de eerste plaats voor de fiets te kiezen, start de VSV op vraag van minister Lydia Peeters deze week met een grootschalige campagne onder de noemer “Blijven fietsen allemaal”. Affiches langs de gewestwegen moedigen fietsers aan met de slogan “Met z’n allen op de fiets. Goed bezig!”. Langs de autosnelwegen komt er een afgeleide versie met de boodschap “Met z’n allen op de fiets. Jij morgen ook?”. De affichecampagne wordt ondersteund door twee radiospotjes met de bekende sportcommentator Michel Wuyts, die fietsers aanmoedigt op hun dagelijkse weg naar werk of school. Michel Wuyts is ook te zien en te beluisteren in de campagnevideo’s die via sociale media worden verspreid.

Gemeenten en steden die de campagne willen ondersteunen, kunnen daarvoor gebruikmaken van campagnemateriaal dat de VSV hen bezorgt. Daarin zitten onder meer sjablonen om de campagneboodschap “Blijven fietsen allemaal” op het wegdek te krijten op plekken waar veel fietsers passeren.

De affiches in hoge resolutie zijn beschikbaar via https://www.vsv.be/sensibilisering/campagnes/

Vlaanderen investeert in fietsinfrastructuur

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert 7.700 km fietspaden in Vlaanderen. 60% van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen zijn in goede of zelfs uitstekende staat. De komende jaren wordt daarom verder geïnvesteerd om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Lydia Peeters: “De Vlaamse overheid investeert deze legislatuur via een steil groeipad 300 miljoen in fietsinvesteringen. We doen het nodige om andere vervoersmodi aantrekkelijker te maken dan de auto. Het aantal fietsers is de afgelopen jaren sterk gestegen, die fietsers hebben ook vaker hogere snelheden wanneer ze met een elektrische fiets, een e-bike of speed pedelec rijden. We hebben nood aan bredere en snellere fietstrajecten. In 2020 wordt dit verder opgetrokken tot 180 miljoen aan investeringen voor de fiets.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief