Nieuws

4 april 2022

Minister Lydia Peeters maakt ook in 2022 verder werk van veilige schoolroutes en schoolomgevingen

“Ouders het vertrouwen geven om hun kinderen naar school te laten fietsen”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft in de eerste 3 maanden van 2022 een subsidie voorzien voor 33 lokale besturen om 95 schoolomgevingen en 35 schoolroutes veiliger te maken. Goed voor een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro. “Mijn doel is meer verkeersveiligheid op alle schoolroutes en in alle schoolomgevingen. Zo werd in het nieuw verkeersveiligheidsplan ook de ‘kindnorm’ expliciet opgenomen”, aldus minister Peeters. We willen dat de weginfrastructuur in Vlaanderen zodanig is ingericht dat elk kind zich autonoom en veilig kan verplaatsen. Pas dan zullen de ouders er gerust in zijn dat hun kinderen de fiets nemen om naar hun school, hobby of sportclub te gaan.

Een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets. “Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal en mental shift te realiseren”, aldus minister Peeters. Deze twee subsidies spelen in op de kennis van lokale besturen over hun schoolomgevingen en schoolroutes. Steden en gemeenten hebben namelijk vaak een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op weg van en naar school om de verkeersveiligheid te verhogen.

Samen met lokale besturen werken aan verhoogde verkeersveiligheid

Deze aanpak kadert binnen MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken, via deze aanpak wil minister Peeters snelheid maken bij de uitvoering van infrastructurele ingrepen in het belang van de verkeersveiligheid. Via de subsidie veilige schoolomgeving ondersteunt minister Peeters steden en gemeenten om in schoolomgevingen sneller maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd in de directe omgeving van de schoolpoort ten goede komen. De middelen werden bijvoorbeeld al ingezet om schoolstraten in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen en om een fietsbeloningssysteem op te zetten. Via de subsidie veilige schoolroutes kunnen dan weer projecten aangevraagd worden die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen verhogen. De middelen kunnen o.a. ingezet worden voor verkeerssignalisatie en andere kleine infrastructurele ingrepen op gemeentewegen.

Overzicht per provincie.pdf

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief