Nieuws

5 november 2021

Minister Lydia Peeters ondertekent in Parijs verdrag dat statuut van IALA wijzigt

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft namens Vlaanderen en België het verdrag ondertekend dat het statuut van IALA wijzigt naar een gouvernementele organisatie onder de vleugels van de Verenigde Naties. IALA is een internationale non-profitorganisatie die ernaar streeft maritieme navigatiesystemen wereldwijd te harmoniseren. Door de statuutwijziging zal IALA in de toekomst wetten in plaats van richtlijnen kunnen uitschrijven“, zegt minister Peeters. ‘IALA krijgt zo meer slagkracht om zijn doelen te verwezenlijken: ongevallen op zee beperken, veiligheid op zee (zowel materieel als op het gebied van mensenlevens) en de bescherming van het mariene milieu verhogen. Ik ben verheugd dat Vlaanderen hier actief aan meewerkt.”

België en Vlaanderen zijn al jarenlang lid van de International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). De organisatie was een NGO (niet-gouvernementele organisatie) maar wordt nu dus een GO (gouvernementele organisatie) onder de vleugels van de VN (Verenigde Naties). De Convention on the International Organization for Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities legt de nodige afspraken vast over de omzetting van het statuut. Lydia Peeters ondertekende dit verdrag in de IALA-hoofdzetel in Parijs. Deze wijziging is vooral relevant voor de activiteiten van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dat onder andere instaat voor vlot en veilig scheepvaartverkeer en -begeleiding op de maritieme toegangswegen van en naar de zeehavens. Peeters kreeg een volmacht van de FOD Buitenlandse Zaken om de statuutswijziging te ondertekenen voor België.

IALA: kennis delen en samenwerken rond maritieme navigatiesystemen

IALA werd opgericht in 1957 en brengt autoriteiten, fabrikanten, adviseurs en wetenschappelijke en opleidingsinstituten uit de hele wereld samen die maritieme navigatiesystemen gebruiken. De organisatie moedigt haar leden aan om samen te werken en er zo voor te zorgen dat scheepvaartbewegingen veilig, snel en kosteneffectief zijn en tegelijkertijd het milieu beschermen. IALA zet daarvoor in op kennisdeling, harmonisatie en samenwerking bij navigatienetwerken, verkeersmanagement voor zeevaart en technieken voor bv. vuurtorens. Er zijn binnen IALA enkele technische comités waarin experts van over de hele wereld samenkomen rond de behoeften van zeelieden, technologische ontwikkelingen en de vereisten en beperkingen van hulpmiddelen voor navigatie-autoriteiten. Het werk van de commissies is gericht op het ontwikkelen van gemeenschappelijke best practices door de publicatie van IALA-normen, aanbevelingen, richtlijnen en modelcursussen. Tot slot moedigt IALA ontwikkelingssamenwerking aan bij het opzetten van hulpmiddelen voor navigatienetwerken. Op die manier zorgt IALA ervoor dat zeelieden zowel vandaag als morgen over Marine Aids to Navigation beschikken die aan hun behoeften voldoen.

Gesprek met diplomatieke vertegenwoordigers over actuele mobiliteitsdossiers

Tijdens haar bezoek aan Parijs kon minister Lydia Peeters ook kennismaken met de diplomatieke vertegenwoordigers van België in Parijs: de ambassadeur van België voor Frankrijk en Monaco François de Kerckhove d’Exaerde en Diplomatiek Vertegenwoordiger voor Vlaanderen in Parijs Gaëtan Poelman. Peeters besprak er met hen enkele actuele mobiliteitsdossiers die de grenzen van Vlaanderen en Frankrijk overschrijden. Het gaat onder andere om de Seine-Scheldeverbinding, het project Kustvisie en het grensoverschrijdend openbaar vervoer.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief