Nieuws

6 februari 2020

Minister Lydia Peeters staat open voor transport met langere en zwaardere vrachtwagens in Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) staat open voor het idee om zesassige vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van 50 ton toe te staan op onze Vlaamse wegen. De minister benadrukt echter wel dat dit soort transport aan een aantal (technische) voorwaarden moet voldoen. “In de toekomst moeten we zorgen dat Vlaamse regelgeving in verband met 50ton-vrachtwagencombinaties afgestemd wordt met de combinaties die in Wallonië of Nederland rijden. Deze moeten ook in Vlaanderen welkom kunnen zijn, de werkbaarheid moet grensoverschrijdend zijn. Deze 50ton-vrachtwagens kunnen bijdragen tot vervoersefficiëntie”, besluit minister Lydia Peeters.

In de beleidsnota geeft de minister aan dat er in deze legislatuur het tweede proefproject rond langere en zwaardere vrachtwagens uitgevoerd en geëvalueerd zal worden. Het lijkt de minister ook interessant om een overleg te hebben met Wallonië om zo te kijken wat hun evaluatie is na een jaar. Ook de studie die daarover momenteel loop in de transportsector, kan mee opgenomen worden in de evaluatie. Er zal ook bekeken worden in hoeverre vrachtvervoer +50ton uitgevoerd kan worden. Desgevallend wordt een proefproject opgezet.

Vlaams minister van Mobiliteit: “Ik sta open voor langere en zwaardere vrachtwagens. Als dit soort transport een meerwaarde kan zijn voor onze mobiliteit en bijdragen tot vervoersefficiëntie, dan moeten we dat in overweging nemen. Maar laat mij duidelijk zijn, onze weginfrastructuur moet hiervoor aangepast zijn.“

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief