Nieuws

18 november 2021

Minister Lydia Peeters stelt investeringsplan van 2,1 miljard euro in 2022 voor

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft haar investeringsplan voor 2022 klaar. “Drie kernwoorden staan centraal binnen mijn beleid: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Alle geplande investeringen dienen telkens onder één of meerdere van deze pijlers ondergebracht kunnen worden. In 2022 zullen we ongeveer 2,1 miljard euro investeren in 933 projecten.”, aldus minister Peeters.

In het investeringsplan voor 2022 worden niet minder dan 933 projecten opgenomen, goed voor een totaal investeringsbudget van 2,157 miljard euro. Het grootst aandeel van dit budget gaat naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die met een bedrag van ruim 799 miljoen euro 576 projecten op haar agenda heeft staan. AWV wordt gevolgd door De Vlaamse Waterweg met 294 miljoen euro of 128 projecten, VVM De Lijn met ruim 264 miljoen euro investeringsmiddelen, De Werkvennootschap met ruim 176 miljoen euro of 48 projecten, Departement Mobiliteit en Openbare Werken met bijna 500 miljoen euro of 34 projecten en tot slot Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Lantis goed voor telkens 64 miljoen euro.

300 miljoen euro fietsinvesteringen en veilige infrastructuur

In 2022 wordt 300 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. 

“We houden ons aan onze belofte en blijven volop verder investeren in fietsinfrastructuur,” aldus minister Peeters. “Investeringen zijn nodig indien we mensen massaal willen stimuleren om voor de fiets te kiezen. Vandaag gebeuren 16% van de verplaatsingen met de (elektrische) fiets. Het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen willen doen stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025.”

Verder trekt minister Peeters ook volop de kaart van veilige infrastructuur. Bruggen en tunnels worden in 2022 aangepakt voor een bedrag van 185 miljoen euro.

Waterbeheersing

Inzake duurzaamheid ligt de focus op tal van waterbeheersing en – beveiligingswerken waar we een bedrag van 87 miljoen euro voor uittrekken. Inzake kustbeveiliging reserveren we een bedrag van 50 miljoen euro (zandsuppletie en infrastructuur). We zetten ook de investeringen op het Albertkanaal en Seine/Schelde volop verder en reserveren hiervoor ongeveer 80 miljoen euro.

Openbaar vervoer

Voor VVM De Lijn reserveren we ruim 264 miljoen euro in het investeringsplan. Met dit bedrag wordt er onder meer gewerkt aan spoorvernieuwingen, aanpassingen stelplaatsen, ICT-projecten maar alleszins vragen we VVM De Lijn ook in te zetten op het vergroenen van de busvloot.

Raadpleeg het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) 2022 via:

https://www.vlaanderen.be/geintegreerd-investeringsprogramma

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1637223725/ontwerp_GIP_2022_kuj7km.pdf

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief