Nieuws

1 december 2022

Minister Lydia Peeters stelt investeringsplan van 2,3 miljard euro in 2023 voor

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft haar investeringsplan voor 2023 klaar. “Drie kernwoorden staan steeds centraal binnen mijn beleid: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid”, duidt minister Peeters. “Alle geplande investeringen dienen telkens onder één of meerdere van deze pijlers ondergebracht te kunnen worden. Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat overheidsopdrachten en investeringen, zo vormen ze een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme ook in 2023 aan. Er staat een programma klaar van ongeveer 2,3 miljard euro aan investeringen in maar liefst 815 projecten”, aldus minister Peeters.

Investeringsbudget per entiteit:

 • Agentschap Wegen en Verkeer: 738 miljoen euro;
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken: 526 miljoen euro;
 • De Vlaamse Waterweg: 323 miljoen euro;
 • VVM De Lijn: 321 miljoen euro;
 • De Werkvennootschap: 244 miljoen euro;
 • Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: 63 miljoen euro;
 • Lantis: 65 miljoen euro.

Het overzicht van al die investeringen wordt gebundeld in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Op die manier is het mogelijk de investeringen van de verschillende entiteiten op elkaar af te stemmen, de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en het creëren van synergiën.

300 miljoen euro fietsinvesteringen

Sinds aanvang van deze legislatuur trok minister Peeters de fietsinvesteringsbedragen fors omhoog en dat hoog investeringsritme wordt ook in 2023 aangehouden. Van 180 miljoen euro in 2020 naar 355 miljoen euro in 2021. Ook voor 2023 zal minister Peeters meer dan 300 miljoen euro uittrekken voor veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Dit kan gaan over fietspaden, fietssnelwegen, fietstunnels of -bruggen,… .

“De Vlaming vraagt terecht naar meer fietsveiligheid. Veiligere en comfortabele fietspaden zijn dan ook een prioriteit: deze legislatuur maak ik daarvoor elk jaar meer dan 300 miljoen euro per jaar vrij. Op het terrein worden de verwezenlijkingen zichtbaar, de werven schieten als paddenstoelen uit de grond. We zetten die inspanningen verder, zodat Vlaanderen nog meer dan vandaag een echte fietsregio wordt. Zo willen we het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen doen stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025”, duidt minister Peeters.

Verder trekt minister Peeters ook volop de kaart van veilige infrastructuur. Het structureel onderhoud van de bruggen, tunnels en wegen wordt in 2023 aangepakt met een bedrag 223 miljoen euro.

Waterbeheersing

In de periode 2014-2020 werd gemiddeld jaarlijks ca. 57 miljoen euro geïnvesteerd in waterbeheersing. Onder minister Peeters werd dat bedrag opgetrokken tot 90,5 miljoen euro in 2021 en 123 miljoen euro in 2022. Voor 2023 gaat het in totaal om ca. 125 miljoen euro.

“Ik denk dat de waterbom ons allemaal heeft wakker geschud”, aldus minister Peeters. “We moeten het hoge investeringsritme hier absoluut verderzetten.” Voor kustverdediging wordt in 2023 48 miljoen euro voorzien.

Verkeersveiligheid

“Mijn inzet op veilige en comfortabele fietsinfrastructuur hangt rechtstreeks samen met mijn pijler verkeersveiligheid”, zegt minister Peeters. “De verkeersongevallencijfers zijn niet goed en daarom moeten we blijven inzetten op die verkeersveiligheid. Zo pakken we de gevaarlijke punten aan, zorgen we voor conflictvrije kruispunten en creëren we nog meer veilige schoolroutes en schoolomgevingen.” Daarnaast blijft minister Peeters inzetten op educatie en sensibilisering maar ook handhaving via o.a. de verdere uitrol van trajectcontroles blijft belangrijk. “We moeten een halt toeroepen aan de grootste killers in het verkeer: alcohol & -drugs, snelheid en afleiding.”

Duurzaamheid

Vanuit Vlaanderen blijven we volop inzetten op duurzame en toekomstgerichte ontwikkelingen. Via de uitrol van laadinfrastructuur zorgt minister Peeters voor een elektrificatie-boost van het wagenpark. Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten. 

“Ik blijf aan mijn ambitie van 35.000 CPE (charge point equivalent) vasthouden tegen 2025. Nu we steeds meer realisaties op het terrein zien, komt het halen van die ambitie steeds dichterbij.”

Die vergroening van het wagenpark heeft minister Peeters ook effectief ingezet bij De Lijn. De minister investeert in onze openbare vervoersmaatschappij onder meer in verschillende nieuwe types van elektrische bussen maar ook in tramspoorvernieuwingen, aanpassingen van de stelplaatsen en diverse ICT-projecten. Door de investeringsbudgetten voor De Lijn op te trekken wil minister Peeters de onderhoudsachterstand aanpakken en nog meer mensen overtuigen van de voordelen van het openbaar vervoer. 

“Voor De Lijn reserveren we ca. 320 miljoen euro in het investeringsplan”, aldus minister Peeters. “Qua investeringsmiddelen betekent dit een stijging van 120 miljoen euro ten aanzien van het basisbedrag."

Ook de modal shift binnen de logistieke sector wordt niet vergeten, denk aan de Vlaamse spoorprioriteiten (19,5 miljoen euro) of de modernisering van het Albertkanaal (12,4 miljoen euro), de aanleg van kaaimuren (3,8 miljoen euro) en het onderhoud van onze bevaarbare waterwegen.

Raadpleeg het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) 2023 viahttps://www.vlaanderen.be/geintegreerd-investeringsprogramma

  Meer nieuws

  Graag op de hoogte blijven?

  Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief