Nieuws

26 februari 2024

Minister Lydia Peeters steunt Europese subsidie-aanvraag voor bouw van tweede spoor tussen Balen-Werkplaatsen en Neerpelt

De verbetering van spoorlijn 19 (Mol-Neerpelt-Hamont) is een van de elf Vlaamse spoorprioriteiten die de Vlaamse Regering co-financiert. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters steunt daarom de CEF-subsidieaanvraag (Connecting Europe Facility) van Infrabel voor de aanleg van een tweede treinspoor tussen Balen-Werkplaatsen en Neerpelt. “Duurzaam goederenvervoer staat centraal binnen de Vlaamse mobiliteitsvisie. Een goed werkende spoorinfrastructuur is daarbij cruciaal. Een tweede spoor tussen Balen-Werkplaatsen en Neerpelt zorgt niet alleen voor een betere treinverbinding tussen Antwerpen en Noord-Limburg, het opent ook mogelijkheden voor potentieel treinverkeer richting het Nederlandse Weert”, aldus minister Peeters.

Spoorlijn 19 aangepakt met Vlaamse steun

Spoorlijn 19 verbindt Mol met Hamont (de grens met Nederland) en loopt door Balen, Lommel en Pelt. De werken aan de spoorlijn zijn een van de elf Vlaamse spoorprioriteiten die, naast federale middelen, ook gefinancierd worden door het Vlaams Gewest. Minister Peeters maakt voor dat project in totaal meer dan €17 miljoen euro vrij.

De elektrificatie van de spoorlijn, die tussen 2018 en 2021 gerealiseerd werd, leidde al tot een eerste capaciteitsverhoging. Niet alleen rijden er nu elektrische treinen met een hoger aantal zitplaatsen, sinds 2021 verbinden twee nieuwe piekuurtreinen Neerpelt met Brussel-Zuid.

Naast de elektrificatie zal spoorwegbeheerder Infrabel nu ook de aanleg van een tweede spoor tussen Balen-Werkplaatsen en Neerpelt realiseren. Dat moet voor meer uitwijk- en kruisingsbewegingen zorgen, het personen- en goederenvervoer opdrijven en treinverkeer richting Nederland faciliteren. Deze investering is ook een belangrijke stap om het spoor klaar te maken voor de eventuele ontwikkeling van een bijkomende treinverbinding richting Duitsland voor goederentreinen. Omwille van dat grensoverschrijdende aspect diende Infrabel een subsidiedossier in bij de Connecting Europe Facility (CEF) for Transport. Dat is het subsidieprogramma van de Europese Commissie dat zich richt op de aanleg, het herstel of de verbetering van nieuwe en bestaande (grensoverschrijdende) transportinfrastructuur in Europa. “Bijkomende Europese steun voor dit project zal bijdragen aan Vlaamse en Europese modal shift ambities en de ontwikkeling van grensoverschrijdend spoorvervoer. We hopen dan ook dat we vanuit België samen met de Nederland nieuwe stappen vooruit kunnen zetten in de uitbouw van grensoverschrijdende verbindingen via deze lijn”, aldus minister Peeters die haar steun voor de subsidieaanvraag bevestigde met een steunbrief gericht aan Infrabel.

Een van de elf Vlaamse spoorprioriteiten

In 2018 heeft de Vlaamse Regering één overkoepelend en drie uitvoerende samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de gewesten goedgekeurd rond spoorweginfrastructuur in het Vlaams gewest. Een actualisering hiervan werd eind 2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het spoorvervoer is voornamelijk een federale bevoegdheid is, maar de Vlaamse overheid zit voor deze akkoorden mee aan tafel en kan enkele projecten meefinancieren in lijn met de eigen mobiliteitsdoelstellingen. In een van de drie uitvoerende samenwerkingsakkoorden voorziet de Vlaamse Regering een investering van €100 miljoen in elf Vlaamse spoorprioriteiten, waaronder de aanleg van een tweede spoor tussen Balen-Werkplaatsen en Hamont.

Meer informatie over de elf spoorprioriteiten vindt u op: Vlaams minister Lydia Peeters blijft inzetten op het treinnet.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief