Nieuws

10 november 2022

Minister Lydia Peeters vereenvoudigt de administratieve rompslomp voor praalwagens

Op de vooravond van het nieuwe carnavalsseizoen meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters dat het gemakkelijker en uniform zal zijn om een machtiging aan te vragen om met een praalwagen rond te rijden. “Tijdens het carnavalsseizoen zien we heel wat praalwagens zich verplaatsen van de ene stad naar de andere. Aan het verplaatsen van zo’n wagen gaat altijd heel wat administratieve rompslomp van machtigingen aan vooraf. We hebben ervoor gezorgd dat in de toekomst de aanvraag veel eenvoudiger zal verlopen voor het nieuwe carnavalsseizoen”, duidt minister Peeters.

Voortaan zal de machtiging voor het rondrijden met een praalwagen, die niet voldoet aan de bepalingen van het KB ‘Technische Eisen’, aangevraagd en afgeleverd kunnen worden door de gemeente waar de praalwagen gewoonlijk gestald is. Deze machtiging is zes maanden, lees één carnavalsseizoen, geldig en hoeft dus niet meer per optocht aangevraagd te worden. Deze regeling is nu ook gelijkgetrokken voor heel Vlaanderen. De gemeente dient minstens 10 werkdagen voor het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen op de hoogte te worden gebracht van de voorgenomen verplaatsing.

“Overbodige regels schrappen is leuk, maar met carnaval al helemaal. We hebben een aantal praktische problemen eruit gehaald waardoor het veel eenvoudiger zal zijn om een aanvraag in te dienen. We willen hiermee duidelijkheid scheppen en de administratieve last voor de carnavalsverenigingen verlichten ”, vertelt minister Peeters.
Een opsteker voor carnavalsverenigingen die de voorbije 3 jaar een abnormaal en onvoorspelbaar seizoen kenden. “We zijn bijzonder gelukkig dat deze administratieve mallemolen op ons aangeven eindelijk vereenvoudigd wordt. Het is een hart onder de riem van de vele vrijwilligers die het carnaval in Vlaanderen in stand houden. Het zal nu veel efficiënter werken voor de carnavalisten, maar zeker ook voor de lokale besturen”, aldus Jeroen Bellings, voorzitter FEN Vlaanderen. “De carnavalsmicrobe heeft aan de vooravond van het nieuwe carnavalsseizoen het gezond verstand doen zegevieren en we zijn minister Peeters zeer erkentelijk omdat ze oor hebben gehad naar de verzuchtingen van carnaval minnend Vlaanderen.”

Verkeersveiligheid

Minister Peeters doet ook een warme oproep aan carnavalsverenigingen om het traject van de verplaatsing op voorhand grondig te verkennen om na te gaan of het vervoer met de praalwagen of praalaanhangwagen overal mogelijk is. Zo zijn ze tijdig op de hoogte van eventuele risico’s op het traject, denk aan de doorgang van de praalwagen bij bepaalde bruggen, tunnels of rotondes. Het uitvoeren van bepaalde manoeuvres kan eveneens een risico inhouden voor andere weggebruikers en daar kan een verkenning van het traject een meerwaarde bieden.

De organisator van de verplaatsing of de bestuurder moet er ook op toezien dat de lading van het voertuig niet van die aard is dat ze de gevolgen van een ongeval kan verergeren en om de verkeersveiligheid te garanderen bepaalde zaken demonteren of beschermen en inpakken zodat die niet langer spits of scherp zijn of uitsteken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief