Nieuws

3 maart 2023

Minister Lydia Peeters voert zone 30 in op de Land van Waaslaan en Antwerpsesteenweg in Gent

Op maandag 23 januari ging Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters
samen met verkeersveiligheidsexperten naar de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan in Gent voor een zogenaamde MIA Quick Scan. Dat is een nieuw initiatief in de MIA-beleidsvisie (MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken) waarmee minister Peeters korter op de bal wil spelen bij situaties waar een subjectief verkeersonveiligheidsgevoel heerst of na zware of dodelijke ongevallen. “We maakten eerder al bekend dat de Antwerpsesteenweg een zone 30 wordt. Uit de aanbevelingen van de experts, die de lokale situatie vanuit een ruimer perspectief hebben bekeken, blijkt dat de verkeersveiligheid extra kan verhoogd worden door de zone 30 uit te breiden met de Land van Waaslaan. Deze wordt dan ook zo snel mogelijk ingevoerd. Dat komt bovenop de eerder gecommuniceerde ingrepen, namelijk het verbreden van de fietspaden en installeren van verkeerslichten op een aantal kruispunten op de N70”, duidt minister Peeters.

Op en vlak bij de Antwerpsesteenweg vonden eind november twee ongevallen plaats. Het
buurtcomité, dat de onveilige situaties aankaartte, werd toen ontvangen op het kabinet. Minister
Peeters reageerde door meteen haar goedkeuring te geven voor de invoering van een
snelheidsverlaging van 30km/uur op de Antwerpsesteenweg. Daarnaast heeft de minister ook een MIA Quick Scan laten uitvoeren waarmee een team van verkeersveiligheidsexperten ter plaatse is gegaan op maandag 23 januari.

“De experten hebben toen samen met het buurtcomité ‘Veilig 9040’ een aantal concrete punten
bezocht. Uit de aanbevelingen van de experts blijkt dat ook het invoeren van een zone 30 op de Land van Waaslaan de verkeersveiligheid zal verhogen. De aanbevelingen zullen zeer snel omgezet worden naar acties op het terrein. Zo zal de zone 30 op de Antwerpsesteenweg binnen twee weken ingevoerd worden. De Stad Gent zal nu ook een aanvullend regelement goedkeuren voor de Land van Waaslaan, die dan ook op korte termijn zone 30 zal worden”, zegt minister Peeters.

Verbreden fietspaden en installeren verkeerslichten

Eerder maakte Vlaams minister Peeters al enkele eerste ingrepen bekend. Zo worden in het voorjaar
de fietspaden tussen de Schoolstraat en de Engelbert van Arenbergstraat (ongeveer 200 meter)
verbreed door een aanpassing van de markeringen. Fietsers krijgen hierdoor meer ruimte en worden
niet meer rakelings gepasseerd door voertuigen. We plaatsen ook verkeerslichten op enkele
kruispunten op de N70:

• N70 x Jef Crickstraat
• N70 x N70a
• N70 x Kleine Schuurstraat – Oude Bareelstraat

“Hiermee ronden we onze eerste MIA Quick Scan succesvol af. Doel was de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in deze buurt drastisch te verhogen en dat hopen we in de volgende maanden te kunnen realiseren met alle gekozen beslissingen”, zegt minister Lydia Peeters. “Ik wil niet enkel reageren als het al te laat is, als er al een ongeval is gebeurd. We moeten verder inzetten op de proactieve detectie van gevaarlijke situaties. Daarom dat ik de MIA Quick Scan ook wil gebruiken op locaties waar een groot subjectief gevoel van verkeersonveiligheid heerst.”

Nog voor de zomer wordt een evaluatiegesprek ingepland om, samen met ‘Veilig 9040’ en Stad Gent
te bekijken of deze quick wins het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Zowel Stad Gent als het
Agentschap Wegen en Verkeer, hebben zich geëngageerd om samen met het buurtcomité op
regelmatige basis samen te zitten om andere – meer lange termijn - aanbevelingen van de experts uit de MIA Quick Scan stelselmatig in te voeren.

Bijkomende info

MIA Quickscan houdt in dat we na een zwaar verkeersongeval een team experten ter plaatse sturen die een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dat team kan bestaan uit de wegbeheerder, een verkeerspsycholoog, een onafhankelijke verkeersveiligheidsexpert, iemand van politie of parket, … . Zij moeten dan op basis van hun onderzoek aanbevelingen formuleren die we dan weer zeer snel op het terrein willen omzetten in actie. Dat kunnen infrastructurele aanpassingen zijn: quick wins zoals belijningen, extra onderhoud,... . Maar dat kunnen ook sensibiliseringsacties zijn die - met een focus op de oorzaak van het ongeval of met een oproep tot gedragswijziging - zeer doelgericht in de ruime omgeving van het onderzochte punt worden gevoerd (bv. rijden onder invloed, afleiding, fietsverlichting…). Ook de geanonimiseerde data uit processen verbaal kan worden meegenomen in de analyse.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief