Nieuws

10 september 2021

Minister Lydia Peeters wil samen met lokale besturen bouwen aan de mobiliteit van morgen


De Vlaamse overheid heeft een contract gesloten met het bedrijf ViaVan voor de uitbating van de Vlaamse mobiliteitscentrale. Die centrale speelt een belangrijke rol in basisbereikbaarheid, de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie. Reizigers zullen bij de mobiliteitscentrale terechtkunnen met vragen over openbaar vervoer in al zijn vormen, het plannen van routes en de aankoop van tickets. “We hebben een belangrijke stap gezet in de voorbereiding en uitrol van basisbereikbaarheid,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het is nu tijd om ook een versnelling hoger te schakelen en alle andere elementen op elkaar te laten aansluiten. Zo vragen we ook lokale besturen mee in te zetten op de realisatie van Hoppinpunten. Deze knooppunten waar men van het ene vervoersmiddel op het andere kan stappen, vormen de onmisbare schakel in dit mobiliteitsverhaal. Samen met lokale besturen wil ik dan ook bouwen aan de mobiliteit van morgen.” Minister Peeters vraagt tevens aan haar administratie een nieuw tijdspad voor de uitrol van basisbereikbaarheid uit te tekenen. “De procedures bij de Raad van State inzake de gunning van de mobiliteitscentrale hebben voor vertraging gezorgd, maar ook de uitrol van het vervoer op maat, de flexbussen en deelmobiliteit, vragen nog alle aandacht om van basisbereikbaarheid een succes te maken.”

Met het aanstellen van ViaVan komt de uitrol van basisbereikbaarheid een stap dichterbij. “Uiteraard is er nog werk aan de winkel”, aldus minister Peeters. “In deze hervorming hangt alles aan elkaar. Als één schakel niet werkt, kan de rest ook niet functioneren.” Daarmee verwijst de minister onder meer naar vervoer op maat, deelmobiliteit, flexbussen en hoppinpunten.

Vervoermiddelen combineren

Basisbereikbaarheid gaat uit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod en zet in op combimobiliteit: het combineren van verschillende vervoermiddelen. Vlaanderen versterkt de komende jaren het aanbod van openbaar vervoer op de drukste lijnen en bouwt het aanbod af op de plaatsen waar de nood aan openbaar vervoer kleiner is. Op die manier zet Vlaanderen de beschikbare middelen optimaal in. Waar openbaar vervoer wordt afgebouwd, nemen flexsystemen en deelmobiliteitsoplossingen het over, zoals deelfietsen en -wagens. De mobiliteitscentrale zal instaan voor het bundelen van al die vervoersopties naar de reiziger.

Hoppinpunten

In 2020 lanceerde Vlaanderen reeds een nieuw mobiliteitsmerk, Hoppin, om de filosofie achter basisbereikbaarheid en combimobiliteit naar de reiziger toe tastbaar te maken. Het mobiliteitsmerk Hoppin bundelt vervoersoplossingen en wil reizigers stimuleren om verschillende vervoermiddelen te combineren. Om tot die vervoeroplossingen te komen, bouwen we in Vlaanderen een netwerk van mobiliteitsknooppunten uit waar reizigers kunnen schakelen tussen vervoersmodi. In deze Hoppinpunten komt het vervoer op maat samen met het openbaar vervoer, kan men (e-)fietsen stallen of auto’s parkeren, of een deelfiets, -step of -auto ontlenen.

Lydia Peeters: “Steden en gemeenten zijn de gesprekpartner bij uitstek voor de aanleg van deze locaties langs de wegen in hun beheer, maar Vlaanderen ondersteunt hen bij de inrichting. De lokale besturen kunnen een beroep doen op een subsidie om Hoppinpunten te realiseren. Ik wil hen oproepen om hier gebruik van te maken en zo een versnelling hoger te schakelen in de aanleg van het netwerk van Hoppinpunten.”

Subsidies voor lokale besturen

Voor de aanleg van een interregionaal of regionaal knooppunt – aangeduid door de vervoerregio – wordt een tussenkomst voorzien van 50% van de kostprijs met een maximum van respectievelijk 500.000 tot 250.000 euro. De locaties op lokaal en buurtniveau worden door steden en gemeenten aangeduid en ingericht. Hiervoor is een subsidie voorzien van 100% van de kostprijs met een maximum van 50.000 euro voor lokale knooppunten en 25.000 euro voor punten op buurtniveau.

De aanpassingen aan de subsidies voor het aanleggen van Hoppinpunten werden principieel goedgekeurd voor de Vlaamse Regering. Binnenkort volgt de definitieve goedkeuring. Zo wordt het nog interessanter voor de steden en gemeenten. Ook de studiekosten, de aankoop en plaatsing van fietskluizen, concrete ingrepen met het oog op de verbetering van de toegankelijkheid van het Hoppinpunt en groenaanplanting worden nu gesubsidieerd.

Mobiliteitscentrale: app, website en telefooncentrale

Naast de Hoppinpunten wordt de mobiliteitscentrale een belangrijke hulp om het schakelen tussen meerdere vervoermiddelen mogelijk te maken en te stimuleren. Die centrale zal reizigers helpen zich een weg te banen in het nieuwe mobiliteitslandschap. Minister Lydia Peeters:. “Dat ViaVan nu concreet aan de slag kan gaan is een belangrijke stap in de uitrol van basisbereikbaarheid. Ik ben nu in overleg met alle betrokken stakeholders om een nieuwe datum voor de uitrol van

basisbereikbaarheid vast te leggen. Wanneer die beslissing genomen wordt, zal ik daar uiteraard zo snel mogelijk over communiceren.”

De mobiliteitscentrale wordt onder meer verantwoordelijk voor het informeren van reizigers over het openbaar vervoer in Vlaanderen, het in kaart brengen van routes en de aankoop van tickets voor het openbaar vervoer. Reizigers zullen bij de mobiliteitscentrale terechtkunnen met vragen over openbaar vervoer in al zijn vormen: trein, tram, bus, deelfietsen, -steps en -wagens en flexsystemen. De centrale zal 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 telefonisch bereikbaar zijn en digitaal via de Hoppinwebsite en -app. Ook specifieke doelgroepen – personen met een beperking bijvoorbeeld – zullen bij de centrale terechtkunnen met hun vragen.

Meer info:

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief