Nieuws

18 juli 2023

Minister Lydia Peeters zet samenwerking op voor duurzame ontsluiting en bereikbaarheid campussen Hasselt en Diepenbeek

Een duurzame ontsluiting van de campussen Diepenbeek en Hasselt en een versnelde modal shift in de ruime regio. Dat is de doelstelling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid, de hogere onderwijsstellingen in Hasselt en Diepenbeek, samen met de stad Hasselt, de gemeente Diepenbeek en de POM Limburg. Het idee van de toekomstbestendige krachtenbundeling komt van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Limburg is op dit moment nog de meest auto-afhankelijke regio. We moeten de meer dan 20.000 studenten die er studeren nog meer overtuigen om de overstap te maken naar duurzamere alternatieven. Met deze samenwerkingsovereenkomst versterken we het engagement om een breder gedragen en efficiënt vervoersbeleid uit te rollen.”

Vandaag neemt men in Limburg, meer dan in andere provincies, de auto voor veel verplaatsingen. Vooral van en naar de onderwijscampussen in Hasselt en Diepenbeek pendelen iedere dag duizenden studenten en werknemers. Minister Lydia Peeters wilt de shift maken naar duurzamere verplaatsingen met zowel de fiets als het openbaar vervoer. 

“Limburg verdient de duurzame mobiliteit waar ze recht op heeft. Als we iets willen doen aan de overvolle autoparkings aan de campussen, de verkeersopstoppingen tijdens de spits én willen we zorgen voor meer verkeersveiligheid voor actieve weggebruikers, dan moeten we inzetten op kwaliteitsvolle alternatieven”, aldus minister Peeters.

Volgens de minister zullen de uitrol van basisbereikbaarheid, onder de naam Hoppin, en de komst van de eerste trambussen tussen Hasselt en Maasmechelen een enorme boost betekenen voor de bereikbaarheid van beide campussen en bij uitbreiding de ruimere regio. Voor de ontsluiting wijst Peeters wijst op de gedeelde verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de onderwijsinstellingen. De samenwerkingsovereenkomst moet alle partijen ertoe binden om de bereikbaarheid en de aantrekkingskracht van de campussen te optimaliseren, nu en in de toekomst.

Betere samenwerking rond mobiliteit

Om de problematiek aan te pakken, zijn er al verschillende projecten gelanceerd. Denk aan de kothopper van De Lijn die vanaf september op zondagavond studenten van het station in Hasselt naar hun kot brengt. Ook stad Hasselt en gemeente Diepenbeek namen al enkele maatregelen. Om de mobiliteitsprojecten en -werken in de toekomst beter op elkaar af te stemmen, gaan de verschillende partners nog meer samenwerken. Het doel: verkeersarme landschapscampussen met focus op een uitgebouwd fiets- en voetgangersnetwerk enerzijds, en voldoende aanbod voor openbaar vervoer anderzijds. De gefaseerde uitrol van de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie Hoppin (basisbereikbaarheid) en de komst van de trambussen dienen hierbij als basis.

Werkgroep met transitiemanager

Een werkgroep moet de verschillende krachten en visies verenigen, aangestuurd door het team van transitiemanager Prof. dr. Tom Brijs (IMOB). Brijs neemt op vraag van minister Peeters de coördinerende en ondersteunende rol voor zijn rekening. Samen met zijn team zal hij de verschillende partijen aansturen en adviseren. Maar ook het opmaken van sensibiliseringscampagnes, het introduceren van innovatieve initiatieven op basis van best practices uit het buitenland en studies maken deel uit van zijn taak.

“De Limburgse onderwijscampussen en betrokken onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ze vormen een belangrijke motor voor regionale ontwikkeling en versterken de internationale uitstraling van de provincie. Door deze samenwerking met alle betrokken partners beogen we de bereikbaarheid van de onderwijscampussen te versterken en bouwen we verder aan een duurzame groei,” aldus Prof. Dr. Tom Brijs.

De samenwerking kadert eveneens binnen het concrete actieplan van het Regionale Mobiliteitsplan 2030 van de Vervoerregio Limburg. Met dit plan wil minister Peeters haar doelstellingen inzake modal shift realiseren en de voertuigkilometers vergroenen en verschuiven. “Elke partij engageert zich om Limburg de duurzame ontsluiting geven die ze verdient,” besluit minister Peeters.

Vlaamse projecten

  • Herinrichting Boudewijnlaan: momenteel in uitvoering
  • Inrichting N702 Boudewijnlaan Diepenbeek: start augustus 2023
  • Herinrichting Elfdeliniestraat en de halte Elfdelinietraat: uitvoering 2024
  • Realisatie beveiligde fiets- en voetgangersoversteek over R71: uitvoering 2024
  • Inrichting kruispunt N702 x N774, Agoralaan en halte campus Diepenbeek: uitvoering 2024
  • Realisatie van HOV-verbinding tussen halte Provinciehuis en halte Campus Diepenbeek: uitvoering 2024
  • Realisatie Hoppinpunt halte Provinciehuis

Partners aan het woord

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De Campus Diepenbeek zal in de volgende jaren uitgroeien tot een centrum van kennis, onderwijs en economische activiteit, met de realisatie van een Health Campus en een Bouwcampus. Dit plaatst ons voor grote uitdagingen op het vlak van mobiliteit. Samen met Vlaanderen willen we daarom inzetten op een modal shift en willen we de wagens die er nog moeten zijn naar de buitenkant van de campus brengen. Zo creëren we een belevingscampus waar naast bedrijvigheid en opleiding ook ruimte is voor recreatie, groen, studentenhuisvesting en sport.”
Burgemeester van Hasselt Steven Vandeput: “Hasselt blijft groeien als studentenstad. Als stadsbestuur moeten we daarom alle mogelijke flankerende maatregelen nemen om de studenten optimaal te kunnen omkaderen. Een goede ontsluiting van onze stad is daar een deel van. Vandaar dat deze samenwerkingsovereenkomst belangrijk is. In de toekomst zullen we onze studenten immers nog meer goede alternatieven voor de wagen aanbieden zodat onze stadskern ontlast wordt en Hasselt de aangename belevingsstad blijft die ze vandaag is.”
Burgemeester van Diepenbeek Rik Kriekels: “Deze samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat Diepenbeek ook in de toekomst goed bereikbaar blijft en dat verschillende duurzame vervoersmodi extra worden gestimuleerd. Met de komst van de eerste trambussen zorgen we voor een vlotte verbinding van en naar onze gemeente. Het is belangrijk dat reizigers zo snel mogelijk van punt A naar B met veel reizigerscomfort kunnen reizen door middel van een hoge frequentie. Diepenbeek is alvast een tevreden partner en kijkt uit naar de verschillende gemeenschappelijke projecten die ook in de toekmst nog op tafel liggen.”
Algemeen directeur hogeschool UCLL Marc Vandewalle: “Voor studenten en medewerkers van hogeschool UCLL op de campus in Diepenbeek (en onze campus in Hasselt) is een vlotte en snelle bereikbaarheid van groot belang. Velen van hen willen of kunnen immers niet zomaar ergens op kot gaan en goede mobiliteit zorgt dus voor extra Limburgse studiekansen. Een intensieve samenwerking tussen alle partijen is dan ook een goede stap voorwaarts richting duurzame en realistische mobiliteit naar een aangename campus.”
Rector UHasselt Bernard Vanheusden: “Ik ben heel blij dat we met deze overeenkomst de duurzame mobiliteit een stevige boost kunnen geven. Het is absoluut noodzakelijk om samen grondig te investeren in hoogwaardig openbaar vervoer en aangename en veilige fiets- en wandelinfrastructuur. Dit om onze campussen in Hasselt en Diepenbeek beter met elkaar te verbinden, maar vooral om een vlotte verplaatsing van en naar kot of thuis te garanderen.”
Algemeen directeur Hogeschool PXL Ben Lambrechts: “Onze PXL campussen voor onderzoek en onderwijs in Hasselt en Diepenbeek zullen worden getransformeerd tot bereikbare, levendige state-of-the-art campussen (en sterke ecosystemen met de Demer als verbinding tussen beide). Hiervoor is coördinatie noodzakelijk tussen verschillende beleidsniveaus en disciplines (mobiliteit, infrastructuur, ecologie, economie, onderwijs …). We zijn de minister dankbaar om het budget en transitiemanager aan te stellen om dit proces te begeleiden met visie en regie.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief