Nieuws

6 mei 2023

Minister Peeters: “20 nieuwe trajectcontroles langs Vlaamse gewestwegen”

“Trajectcontroles zorgen voor een daling van meer dan 50% van het aantal zware verkeersongevallen”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters geeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de opdracht om op 20 locaties langs gewestwegen nieuwe trajectcontroles te installeren. Al te vaak wordt vergeten dat snelheid één van de grootste killers in ons verkeer is. In ongeveer 1 op de 3 ongevallen met dodelijke afloop speelt overdreven snelheid een belangrijke rol. Uit de meest recente cijfers van de FOD Justitie blijkt dat afgelopen jaar de pakkans groter is geworden. “Handhaving op snelheid blijft dan ook nodig. Samen met lokale besturen zetten we daarom extra in op handhaving op locaties waar snelheid een risico vormt voor de verkeersveiligheid. In onderzoek zien we dat op plaatsen waar we handhaven op snelheid, het aantal ongevallen daalt en ook net vlak voor en na het traject. Vias institute geeft ook aan dat trajectcontroles zorgen voor een daling van meer dan 50% van het aantal zware verkeersongevallen. Ik zet om die redenen stelselmatig de uitrol van trajectcontroles verder”, zegt minister Peeters.

De 20 nieuwe locaties zijn gekozen op basis van objectieve cijfers van ongevallencijfers en gegevens over de gereden snelheid via floating car data (informatie van navigatiesystemen). Zo worden trajecten waar overdreven snelheid een probleem vormt het eerst aangepakt. De 20 nieuwe locaties worden nu nog voorgelegd aan de desbetreffende lokale besturen zodat ook zij nog inspraak krijgen bij de effectieve uitrol van de trajectcontroles.

De uiteindelijke activatie van de trajectcontroles is in handen van de federale politie. HEt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat enkel en alleen in voor de installatie en het technisch klaarmaken van de trajectcontroles.

Niet beperkt tot 20 locaties

Naast deze nieuwe lijst met 20 locaties op gewestwegen, kunnen lokale besturen en hun politiezones ook zelf een aanvraag doen voor de plaatsing van een trajectcontrole door AWV. Indien na analyse blijkt dat snelheid op de gevraagde locatie een probleem vormt en indien ongevalscijfers de aanvraag staven, komt de Vlaamse overheid tussen in de financiering van de installatie.

Minister Peeters bracht deze legislatuur het aantal installaties in Vlaanderen langs snelwegen en gewestwegen naar een totaal van 300 locaties, goed voor 539 gecontroleerde trajecten. Een aantal van die trajecten zijn momenteel nog in uitvoering of in voorbereiding (zie website AWV: https://wegenenverkeer.be/controles/snelheidscontroles/trajectcontroles).

Overzicht 20 nieuwe locaties.pdf

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief