Nieuws

3 februari 2021

Minister Peeters betrekt lokale besturen bij de strijd naar meer verkeersveiligheid

Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is verkeersveiligheid een absolute prioriteit die aangepakt moet worden op alle bestuursniveaus. Een goede samenwerking en afstemming met lokale besturen is hierin cruciaal. Minister Peeters organiseerde dan ook vijf digitale provinciale verkeersveiligheidstafels waarbij lokale besturen en lokale politiezones hun bijdrage konden leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vlaanderen: “Het zijn onze lokale besturen en de lokale politiezones die vaak als eerste aangesproken worden op onveilige situaties in gemeenten of steden. De terreinkennis van het meest nabije bestuursniveau is daarom ook voor ons enorm waardevol om de verkeersveiligheid effectief aan te pakken.”

Tijdens de verkeersveiligheidstafels werd toelichting gegeven over de huidige samenwerkingsstructuren tussen de entiteiten binnen het beleidsdomein en het lokale niveau, werd ook de PCV-werking (Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid) en de werking van Meldpunt Wegen verduidelijkt. 

“Het is voor ons immers zeer nuttig om te weten op welke manier we deze structuren kunnen optimaliseren. Wanneer een burger een onveilige situatie aankaart bij het gemeentebestuur, dan heeft hij of zij er geen boodschap aan of dit een gemeente- of een gewestweg is. Het enige wat telt, is snel een oplossing te kunnen aanreiken. Daarom is het belangrijk dat de samenwerking tussen de verschillende niveaus geolied verloopt”, aldus Lydia Peeters.

Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA)

Vaak terugkerende problemen die tijdens de verkeersveiligheidstafels werden aangekaart waren de negatieve impact van bureaucratische vertraging op de melding van verkeersonveilige situaties, de opvolging ervan en de soms zeer ingewikkelde en remmende procedures die een snelle infrastructurele aanpassing in de weg staan. Dit leidt tot verzuring bij de burger én tot frustratie in het werkveld. Daarom lanceert Lydia Peeters MIA (Mobiliteit Innovatief aanpakken). Met MIA wil de minister een procesmethodologie creëren om mobiliteitsvraagstukken en infrastructuurprojecten sneller en beter aan te pakken.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn heel wat extra relancemiddelen voorzien naast de reguliere investeringsmiddelen. Budget is één zaak maar tot uitvoering en verbetering komen is een andere zaak. Ik ben vandaag nog bezig met infrastructuurwerken aan gevaarlijke punten uit de lijst van 2002. Daarom wil ik een verbeterslag maken in de verschillende processen en procedures. We zullen onderzoeken en uittesten hoe alles sneller en beter verkeersveilig wordt gemaakt.”

De minister maakte MIA meteen concreet tijdens de laatste verkeersveiligheidstafel in Limburg en lanceerde de ‘MIA Proeftuin Limburg’. Een eerste pilootproject om de verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur resultaatgericht aan te pakken:

“Limburg wordt als eerste provincie een gestructureerde testomgeving. We voorzien voor de proeftuin in 2021 6 miljoen euro om verkeersonveilige punten en fietsinfrastructuur realisatiegericht aan te pakken. Samen met AWV Limburg en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken starten we een onderzoekstraject op dat zowel vooraf als gelijktijdig loopt met de werken”, zegt Lydia Peeters,“Hier gaan we procedures tegen het licht houden en uittesten hoe we processen sneller en beter kunnen aanpakken, zoals verkeersonveilige punten proactief detecteren nog voor er slachtoffers vallen en de verbeterwerken rechtstreeks aanbesteden. We willen ook gebruik maken van innovatieve technologie, zoals automatisering en drones. Vanwege IMOB (UHasselt), de Hogeschool PXL en de Confederatie Bouw Limburg kregen we alvast heel interessante voorstellen om hieraan mee te werken.”

Actualisatie verkeersveiligheidsplan

Elke digitale verkeersveiligheidstafel werd afgesloten met een interactief debat waarbij lokale besturen en politie voorstellen konden aanbrengen. De aanpak van sluipverkeer van vrachtwagens in dorpskernen, snelheidshandhaving en de noodzaak om te blijven inzetten op verkeerseducatie bij jongeren, waren vaak terugkerende thema’s. Alle input wordt meegenomen naar de voorbereiding van de actualisatie van het verkeersveiligheidsplan, dat tegen de zomer klaar moet zijn.

Dit plan moet de vertaling worden van de ambitie van de Vlaamse Regering met Vision Zero (nul verkeersdoden) in 2050 als ultieme doelstelling. Voor Lydia Peeters moet dit nog sneller: 

“Zelfs nadat we ons vorig jaar met z’n allen veel minder verplaatsten, zullen we wellicht de tussentijdse doelstelling voor 2020 (max. 200 verkeersdoden) niet halen. Ik huiver steeds bij de gedachte om dergelijke cijfers als aanvaardbaar te beschouwen. Hoe krijg je dit uitgelegd aan de nabestaanden van het jongetje van acht dat naar school vertrok en nooit meer thuis kwam. Het moet onze dagelijkse ambitie zijn om geen slachtoffers te tolereren in het verkeer”.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief