Nieuws

1 juni 2023

Minister Peeters biedt Italië steun aan via Vlaamse kennis en expertise na overstromingen

In Italië heeft extreme regenval deze maand tot overstromingen en aardverschuivingen geleid in de streek van Emilia-Romagna. Tienduizenden inwoners moesten elders onderdak zoeken en de Italiaanse overheid liet weten dat de schade naar verwachting oploopt naar in de miljarden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de Italiaanse regering Vlaamse kennis en expertise aangeboden inzake waterveiligheid. 
“Tijdens de VN Waterconferentie in New York heeft Vlaanderen het engagement opgenomen om haar kennis en expertise internationaal in te zetten om zo de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering aan te gaan. Bij deze voegen we dan ook graag de daad bij het woord. Zowel de aanwezige kennis bij o.a. het Waterbouwkundig Laboratorium, De Vlaamse Waterweg nv als bij de Vlaamse private sector kan worden ingezet om de getroffen regio bij te staan en in de toekomst te beschermen tegen overstromingsrisico’s”, aldus minister Peeters.

De overstromingen in Italië brengen de herinneringen boven aan de dramatische “waterbom” die het zuiden van België getroffen heeft in de zomer van 2021 en die ook in o.a. het Maasland en het Demerbekken tot kritieke situaties heeft geleid. Dit gaf aanleiding om in Vlaanderen met een internationaal en interdisciplinair expertenpanel, onder leiding van VN Watergazant Henk Ovink, onze eigen waterveiligheid kritisch tegen het licht te houden, wat tot het advies “Weerbaar Waterland” heeft geleid.

In Vlaanderen is er zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven veel kennis en expertise aanwezig inzake waterveiligheid. Zo kan vanuit de Vlaamse Overheid het Waterbouwkundig Laboratorium zijn kennis delen in onder meer operationele voorspellingssystemen, monitoringsystemen, het opstellen van overstromingsgevaarkaarten, studiemodellen en risicomethodologie. Daarnaast kan De Vlaamse waterwegbeheerder, De Vlaamse Waterweg nv, zijn ervaring delen in het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en projecten om overstromingsrisico’s te beheersen.

“Er is enorm veel kennis aanwezig binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Denk bijvoorbeeld aan de expertise die De Vlaamse Waterweg nv heeft opgebouwd binnen het Sigmaplan voor het stroomgebied van de Schelde en de rivierverruimingen langs de Maas, alsook hun ervaring in het kader van crisismanagement”, kadert minister Peeters.

Ook verwijst minister Peeters naar de Vlaamse private sector die zowel in eigen land als in het buitenland veel ervaring heeft opgedaan inzake waterbouw en hiervoor internationaal gekend is. Dergelijke expertise biedt mogelijkheden om de getroffen regio te helpen en te beschermen tegen overstromingsrisico’s.

Waterveiligheid en waterzekerheid

Minister Peeters wil vanuit Vlaanderen ‘Waterveiligheid en waterzekerheid’ als prioritair thema agenderen tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad in 2024.

Minister Peeters heeft de Italiaanse regering per brief geïnformeerd over de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en expertise. Zo werd er ook een uitnodiging overgemaakt voor een werkbezoek aan Vlaanderen rond dit onderwerp. De minister hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het verzachten van de gevolgen van de overstromingen en vooral het voorkomen van nieuwe overstromingen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief