Nieuws

26 april 2024

Minister Peeters blijft mobiliteitsdiensten aangepast vervoer ondersteunen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters besloot eerder dit jaar om de uitrol van het Flexplus-vervoer uit te stellen met twee jaar, naar begin 2027. De huidige ‘Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer’ (MAV) en ‘Diensten voor Aangepast Vervoer’ (DAV) blijven zo nog twee jaar hun werking behouden. Beide mobiliteitsdiensten ondersteunen en vervoeren personen met een beperkte mobiliteit in Vlaanderen via toegankelijk en aangepast vervoer. Door de uitstelperiode heeft de Vlaamse regering vandaag op vraag van minister Peeters beslist om de toegekende ondersteuning aan de MAV’s en DAV’s te verlengen. Voor de werking van 2024 kunnen zij rekenen op een totaalbedrag van 1,94 miljoen euro voor de MAV’s en 3,94 miljoen euro voor de DAV’s.

Specifiek voor personen met een mobiliteitsbeperking werden er in het verleden provinciale 'Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer' (MAV’s) en ‘Diensten voor Aangepast Vervoer’ (DAV’s) opgericht. Deze waren de voorlopers van de Hoppincentrale. Zij coördineren mobiliteitsvragen en werken aan oplossingen op maat (aangepaste liftbussen, vrijwilligerswerkingen of combinaties met openbaar vervoer) voor personen met een mobiliteitsbeperking. Bovendien kunnen gebruikers in veel gevallen aanspraak maken op een financiële tussenkomst voor hun vervoer.

De MAV’s en DAV’s krijgen jaarlijks financiële ondersteuning voor het uitvoeren van deze taak. Deze middelen werden deze legislatuur door minister Peeters al opgetrokken. Doordat er eerder al beslist werd om het Flexplus-vervoer met twee jaar uit te stellen, was een verlenging van de financiële ondersteuning nodig.

Vlaams minister Lydia Peeters: “MAV’s en de DAV’s helpen mensen met een mobiliteitsbeperking hun weg te vinden in het aangepast vervoersaanbod. Het zijn aanspreekpunten waar zij terecht kunnen met al hun mobiliteits- en vervoersaanvragen. Er wordt steeds gezocht naar het meest geschiktste vervoer voor de aanvrager. In de toekomst wordt dit mee geïntegreerd in de werking van de Hoppincentrale, binnen het Vervoer op Maat. Dat is complementair aan het kern- en aanvullend net en voorkomt blinde vlekken en vervoersarmoede.”

Op dit moment wordt het Flexplus-vervoer nog uitgevoerd door DAV en MAV. Om de implementatie van het Flexplus-vervoer te kunnen uitwerken wordt er momenteel gewerkt aan het opstellen van een mobiliteitsindicatiestelling, dat via beleidsdomeinoverschrijdende afstemming. Op basis van deze indicatiestelling wordt de doelgroep omschreven die al dan niet recht heeft om gebruik te maken van het aangepaste vervoer in de toekomst.

De planning is om tegen eind 2024 een conceptnota door de Vlaamse Regering te laten goedkeuren met daarin een voorstel van deze mobiliteitsindicatiestelling.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief