Nieuws

31 augustus 2023

Minister Peeters blijft werk maken van veilige schoolomgevingen en –routes

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil iedereen op de fiets, ook scholieren en studenten voor hun woon-schoolverplaatsing. Maar dat moet uiteraard in veilige omstandigheden kunnen verlopen. Daarom zet de minister volop in op veilige fietsinfrastructuur, in het bijzonder op schoolroutes. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zet minister Peeters de goede samenwerking met lokale besturen voor het veiliger maken van schoolomgevingen en -routes in de kijker. Deze legislatuur heeft minister Peeters vanuit Vlaanderen samen met 232 steden en gemeenten al maar liefst 1.797 schoolomgevingen aangepakt, goed voor een totaalbedrag van meer dan 11 miljoen euro.

Uit het meest recente Onderzoek Verplaatsingsgedrag 2021-2022 (OVG 6) blijkt dat 7 op 10 scholieren zich op een duurzame manier naar school verplaatst. De fiets (31%) is het populairst, 19% gaat te voet. 

“Veel jongeren leggen het woon-schooltraject te voet of met de fiets af. Het verhogen van de verkeersveiligheid op deze trajecten is een essentiële voorwaarde om het stappen en trappen verder aan te moedigen”, aldus minister Peeters.

De Vlaamse overheid wil dan ook de duurzame keuze om zich naar school te verplaatsen ook dit schooljaar verder blijven ondersteunen. 

“Vanuit Vlaanderen willen we die positieve fietstendens verder stimuleren door te blijven investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Deze legislatuur investeren we maar liefst 1,4 miljard euro en ondersteunen we onze provincies en lokale besturen met de uitrol van hun fietsprojecten. Zo maken we van de fiets een spontane vervoerskeuze voor elke korte tot middellange verplaatsing, zoals vooropgesteld in onze nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen”, gaat Peeters verder.

Veilig op weg naar school

Naast de meer dan 1.790 schoolomgevingen in 232 steden en gemeenten die reeds veiliger werden gemaakt deze legislatuur, goed voor een bedrag van 11 miljoen euro, heeft minister Peeters ook al meer dan 100 dossiers van lokale besturen goedgekeurd om zo 331 schoolroutes langs gemeentewegen te verbeteren. Vanuit Vlaanderen konden de steden en gemeenten hiervoor rekenen op een totaalbedrag van 13 miljoen euro. De subsidies bedragen maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen. Daarnaast werkt ook het Agentschap Wegen en Verkeer systematisch knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen weg.

Sensibilisering en educatie

Naast de aanpassingen in infrastructuur blijft ook educatie rond verkeersveiligheid belangrijk bij kwetsbare doelgroepen zoals kinderen en jongeren, die zich vaak als voetganger of fietser in het verkeer begeven. 

“Via campagnes en verkeerseducatie blijven we ook dit jaar opnieuw sensibiliseren rond verkeersveiligheid in onze scholen. We roepen alle bestuurders van gemotoriseerd verkeer op om in deze periode extra waakzaam te zijn voor de actieve weggebruikers. Tegelijk laten we iedereen nagaan of hun fiets volledig volgens de norm is uitgerust voor het nieuwe schooljaar. Zo zijn wettelijk verplichte fietsverlichting en reflectoren essentieel voor een goede zichtbaarheid op grotere afstand. Ook door fluoreflecterend materiaal te dragen val je meer op in het verkeer. Alle scholen krijgen ook (digitale) exemplaren van de recent gelanceerde fietsbrochure, waarmee de regels nog eens worden opgefrist. We hopen zo op een veilige start van het nieuwe schooljaar”, gaat minister Peeters verder. Meer info: https://www.vlaanderen.be/publicaties/veilig-fietst-het-langst-praktische-gids

Subsidie veilige schoolomgeving

Lokale besturen kunnen nog steeds een subsidie aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele ingrepen. Meer info: https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief