Nieuws

15 maart 2023

Minister Peeters en gemeente Lanaken ontwikkelen samen het industrieterrein Albertknoop

De Vlaamse Waterweg nv sluit op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een overeenkomst met de gemeente Lanaken af om samen het industrieterrein Albertknoop te ontwikkelen voor watergebonden bedrijvigheid. “Ik ben verheugd wanneer steden en gemeenten de voordelen van vervoer over het water inzien en samen met De Vlaamse Waterweg zorgen voor meer watergebonden overslagmogelijkheden. Niet alleen belangrijk voor de tewerkstelling in de omgeving maar ook voor de modal shift richting het water,” zegt minister Peeters.

In 2006 werd het RUP Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg vastgelegd. In 2017 stelde de Vlaamse Regering het GRUP Albertknoop definitief vast. De terreinen kregen toen de bestemming Zone voor specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter. Dit liet toe om – ten opzichte van het RUP van 2007 – een grotere oppervlakte voor bedrijven te voorzien en om de fasering aan te passen. Zo zijn er drie fases voorzien om in totaal een bedrijventerrein van ca. 50 ha te ontwikkelen.

Voor de eerste fase slaan de gemeente Lanaken en De Vlaamse Waterweg dit jaar de handen in elkaar. De gemeente wil zo het aanbod aan bedrijventerreinen op hun grondgebied vergroten.

Burgemeester Marino Keulen: “Het Albertkanaal is een van de belangrijkste levensaders voor onze gemeente. Door een goede samenwerking met minister Peeters en de Vlaamse Waterweg slagen we erin de ontwikkeling van dit goed gelegen & duurzame bedrijventerrein te versnellen. Na de ontleming van de zone van 11ha binnen enkele jaren kunnen de wegeniswerken voor de ontsluiting aanvatten zodat in Lanaken weer de mogelijkheid voor bijkomende tewerkstelling & economische groei kan gegarandeerd worden. In principe was deze ontwikkeling pas voorzien binnen 10 tot 15 jaren, hetgeen voor Lanaken een gevoelige tijdswinst oplevert.”

De raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv sluit nu een overeenkomst met de gemeente af. Voorzitter Koen Anciaux licht toe: “Lanaken zal zo voor de aankoop van de gronden (ca. 10 ha) in de plaats treden van De Vlaamse Waterweg. Ze zullen – op basis van hun grondaandeel – ook participeren in de ontwikkelingskosten van het globale terrein.”

Minister Peeters wijst op het belang van de logistieke ontwikkeling én van de binnenvaart: “Het Maasland is een bruisende regio, met heel wat potentieel voor ondernemers. Samen met de gemeente zetten we in op de economische ontwikkeling in en rond Lanaken, waarbij we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk transport via de waterweg plaatsvindt. Om hier niet jarenlang op te moeten wachten, hebben we er samen alles aan gedaan om het project gefaseerd aan te pakken zodat we versneld richting eerste ontwikkeling kunnen.” De bestemming van de gronden ligt immers vast. Conform het GRUP kunnen enkel watergebonden bedrijventerreinen zich hier vestigen. “En iedere vracht op het water zorgt ervoor dat er minder verkeer op de wegen op en rond Lanaken is,” besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief