Nieuws

14 december 2021

Minister Peeters: “Fietsen langs Grote Baan in Houthalen-Helchteren wordt veiliger & comfortabeler”

Vanaf maart 2022 krijgen de fietspaden langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren een grondige make-over. Dat kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vandaag aan: "Met het project Noord-Zuid Limburg willen we ook meer mensen op de fiets krijgen maar dan moet dat ook veilig en comfortabel kunnen. Vandaag is dat niet het geval op de Grote Baan. Daarom verbreden en verhogen we op korte termijn de fietspaden en scheiden we deze van het wegverkeer. Het fietscomfort wordt verder verbeterd door een nieuwe asfaltlaag. Tegelijk pakken we ook de oversteekplaatsen aan en krijgt ook de Grote Baan een nieuwe asfaltlaag De plannen zijn klaar en de aannemer wordt dit jaar nog aangesteld. De werken staan gepland vanaf maart volgend jaar." Deze week valt er bij 120.000 postbussen in Limburg de tweede editie van de NZL-krant in de bus.

Eerder maakte minister Peeters al het voorkeursalternatief voor de Noord-Zuid bekend. Nu gaat de schop in de grond voor een aantal werken die op korte termijn de veiligheid voor de fietsers in Houthalen-Helchteren al zullen verbeteren. Naast de fietsbrug in Helchteren-Noord en de fietsontsluiting van het industriepark Centrum-Zuid gaat het ook om de fietspaden langs de Grote Baan. Minister Peeters voorziet hiervoor 5 miljoen euro via de relancemiddelen.

Minister Peeters: “De fietspaden langs de Grote Baan zijn ondermaats en de oversteken zijn niet veilig. Daarom gaan we nu al over tot actie en verhogen we verkeersveiligheid en comfort voor de fietsers. Er komen dubbelrichtingsfietspaden van minimaal 2 m breed langs beide zijden van de Grote Baan ter hoogte van Helchteren, de Mangelbeekvallei en tussen de E314 en de Koolmijnlaan. Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van minimaal 1,5 m breed langs beide zijden van de Grote Baan zijn voorzien tussen de Koolmijnlaan en de Daalstraat. Waar mogelijk vergroenen we ook de zone tussen de fietsers en de wagens. Bij de lokale aansluitingen voorzien we eveneens bijkomende ontharding.

Ook de oversteken worden verbeterd en de bestaande kruispunten worden geoptimaliseerd. Het gaat over de kruispunten aan de Koolmijnlaan, het J.Cuppensplein, de Herebaan-Oost en -West en de Kazernelaan–Helzoldstraat. Op de oost-westassen komen bijkomende afslagstroken. Daardoor kunnen conflictsituaties tussen actieve weggebruikers en het afslaand wegverkeer vermeden worden.

Minder-Hindermaatregelen tijdens de werken

Van zodra de aannemer is aangesteld en de exacte timing gekend is, volgt er een communicatie naar alle omwonenden. Om de hinder te beperken wordt een deel van de werken uitgevoerd in verkeersluwe periodes (weekend, vakantieperiodes…) zodat de impact op de doorstroming beperkt blijft. “Dit zorgt er wel voor dat de realisatieperiode langer wordt: de werken zullen zo’n 6 maanden duren. We behouden echter een maximale doorstroming op Grote Baan doordat de twee baanvakken in beide richtingen beschikbaar blijven tijdens de werken. De toegang voor wagens tot private percelen wordt maximaal gegarandeerd. De werken aan de kruispunten worden telkens tijdens een 3-tal weken uitgevoerd (en niet gelijktijdig). Hierbij worden de oostelijke en westelijke aansluiting afwisselend afgesloten. Omleidingen worden voorzien”, aldus Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

Fietspaden geven start van nieuwe Noord-Zuid

Bij de werken aan de fietspaden wordt er bovendien al rekening gehouden met de volgende stap, namelijk de werken aan de Noord-Zuidverbinding zelf en de tunnels. Zo wordt er rekening gehouden met de Minder-Hinderscenario’s van die werken. Met andere woorden: de fietspaden worden zo aangelegd dat ze ook kunnen blijven liggen tijdens de voorbereidende werken aan de nieuwe Noord-Zuid die starten in 2024. Daarna, vanaf 2026, zal er wel sprake zijn van een gedeeltelijke heraanleg volgens het voorkeursalternatief van de nieuwe Noord-Zuid. Maar rekening houdend met de onveilige situatie voor de fietser vandaag is deze deels tijdelijke investering zeker te verantwoorden.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief