Nieuws

20 mei 2021

Minister Peeters gaat meer snelheidscamera’s plaatsen langs werven

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil meer snelheidscamera’s laten inzetten langs de werven op snelwegen. Dat maakte ze vandaag bekend in de commissie van het Vlaams parlement. Onaangepaste snelheid en afleiding zijn meestal de oorzaken van ongevallen”, aldus minister Peeters. “Ik ga dan ook extra inzetten op handhaving, niet om extra boetes te innen maar om de verkeersveiligheid te verhogen.”

Bij elke werf wordt er voor de verkeersveiligheid ingezet op maatwerk met telkens aandacht voor drie luiken: signaleren, sensibiliseren en handhaven. Vlaams minister Peeters wil het luik handhaving versterken via extra snelheidscontroles. 

“We kunnen hier snel schakelen”, aldus minister Peeters. “In ons bestaande contract zit de mogelijkheid tot het huren van extra semi-vaste snelheidscamera’s. Zo wil ik één van de grootste oorzaken van ongevallen aan werven, onaangepaste snelheid, tegengaan.” 

Minister Peeters benadrukt dat er nog steeds overleg zal plaatsvinden met de federale politie (zij kunnen dus ook nog steeds snelheidscontroles uitoefenen) maar dat zij omwille van de vele ongevallen, sowieso meer wil inzetten op semi-vaste snelheidscamera’s.

Elke werf is maatwerk

Vlaams minister Lydia Peeters benadrukt dat er op dit moment al heel wat inspanningen worden geleverd om de veiligheid op en rond werven te verzekeren. Zo wordt er op voorhand steeds met alle betrokken partijen, waaronder het AWV en de wegpolitie, bekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de werf te beveiligen, zowel voor de arbeiders die aan het werk zijn in de werfzone als voor de weggebruikers die zich langs de werf moeten begeven. 

“Elke werf is evenwel anders en maatwerk is steeds aangewezen”, aldus minister Peeters.

Voor de beveiliging van werfsituaties worden, naast de sensibiliseringscampagnes, alle mogelijke beschikbare middelen afgewogen voor inzet: semi-vaste snelheidscamera, filestaartbeveiliging, bemande controles door de politie enz.

“Uiteindelijk is het evenwel nog steeds de weggebruiker zelf die achter het stuur zit en de nodige alertheid op het verkeer en de signalisatie dient te hebben om zijn rijsnelheid en rijstijl aan te passen aan de omstandigheden”, aldus minister Peeters.

AWV doet altijd grote inspanningen om de geplande werken op autosnelwegen breed kenbaar te maken zodat de weggebruikers zeker op de hoogte zijn van de wegenwerken. Zo werd er een grootschalige campagne via radiospots opgezet om de werken aan te kondigen.

Ook filestaartbeveiligingen worden regelmatig geïnstalleerd in aanloop naar de file. Na enkele ongelukken met dodelijke afloop liet AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) enkele van deze tekstkarren naar de middenberm verplaatsen en schakelde het bruggen boven de E313 bijkomend in om de afstand tot de werfzone aan te duiden met vaste panelen. Dit om de reeds aanwezige filewaarschuwingen aan de rechterzijde van de weg extra te ondersteunen op meerdere plaatsen in het gezichtsveld van de bestuurders. Indien het zicht op een tekstkar rechts dan verhinderd was door een rij vrachtwagens, kon men op de volgende tekstkar de boodschap links in de middenberm ook zien.

Daarnaast werd samen met de federale politie en parket beslist om een flitscamera te plaatsen in de filegevoelige zone, inclusief snelheidsverlaging naar 70km/u via vaste borden en niet langer enkel via de dynamische borden.

“Op een werf zijn mensen aan de slag die hun leven riskeren om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren voor iedereen. De snelheidsverlaging bij wegenwerken is er niet voor niks: die is er voor de veiligheid van de aanwezige arbeiders en de weggebruikers. Verkeersveiligheid, ook rond de werven, is één van mijn grootste prioriteiten. De komende maanden blijven we inzetten op de verkeersveiligheid op onze 38 grote werven maar ook in de rest van Vlaanderen”, besluit Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief