Nieuws

7 mei 2024

Minister Peeters geeft Vlaamse Waterweg opdracht watergebonden bedrijfsgronden Sappi-site aan te kopen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft De Vlaamse Waterweg nv de opdracht gegeven om de gronden van de Sappi-site gelegen langs het Albertkanaal aan te kopen. De Vlaamse Waterweg nv heeft decretaal een voorkooprecht op het terrein vanwege de watergebonden ligging. Minister Peeters wil niet wachten tot een andere partij als eerste een bod doet op het watergebonden strategisch gelegen perceel. “Op die manier kunnen we ons volop concentreren op een snelle reconversie van de Sappi-site, ook vanuit een ruimtelijk-economisch standpunt. Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) blijft voor mij een uiterst belangrijke schakel in de verdere omslag van het goederentransport naar onze waterwegen. Ik wil onze Limburgse bedrijven nog meer faciliteren en stimuleren om te kiezen voor duurzame logistieke oplossingen”, aldus Lydia Peeters.

In het najaar van 2023 kondigde de directie van Sappi Lanaken aan dat ze het voornemen hadden om de papierfabriek in Lanaken te sluiten. Om de sociaaleconomische impact op te volgen werd er een Taskforce opgericht waarin werd bevestigd dat de strategisch gelegen terreinen van Sappi een nieuwe economische invulling moeten krijgen.

“We moeten maximaal gebruik maken van de troeven die het Albertkanaal biedt om de modal shift te realiseren. Begin 2024 hebben we de laatste brug over het Albertkanaal verhoogd. We hebben geïnvesteerd in kaaimuren en ik heb gezorgd voor een 24/7 bediening van de sluizen op het Albertkanaal. Maar we moeten ook vooruitkijken om onze doelstellingen inzake modal shift van de weg naar het water te halen. Daarom geef ik vandaag de opdracht aan De Vlaamse Waterweg nv om de aankoopprocedure op te starten van het watergebonden perceel. Het terrein heeft een grootte van ca. 26,45 ha en kent een groot potentieel in functie van een mogelijke reconversie. Kijk naar de voormalige Ford-site in Genk, waar vandaag het multimodale bedrijventerrein Logistics Valley Flanders al voor een stuk de nood aan watergebonden bedrijventerreinen vult, en de bedrijvigheid een boost geeft”, duidt Vlaams minister Lydia Peeters.
“De Sappi-gronden beschikken over alle troeven voor een nieuwe economische toekomst van Lanaken en het Maasland. Uitstekend gelegen aan het Albertkanaal en het Verbindingskanaal Briegden-Neerharen, een droomlocatie voor watergebonden bedrijven. Lanaken vormt bovendien de kern van de onlangs nieuw goedgekeurde ontwrichte zone. Dat betekent dat voor nieuw aangeworven personeelsleden in dat gebied telkens een korting van toepassing is van 25% op de bedrijfsvoorheffing. Dat scheelt een dikke slok op de borrel voor de loonkosten. Deze voorkeursmaatregel geldt nog tot en met het einde van 2030. Investeerders die in Lanaken willen investeren genieten met andere woorden van een dubbel voordeel: er is plaats om nieuwe bedrijven te huisvesten en er geldt een flinke korting op de loonlasten van nieuw aangeworven arbeidskrachten”, aldus Marino Keulen, burgemeester van Lanaken en Vlaams Parlementslid.

Eerder heeft De Vlaamse Waterweg nv, op vraag van minister Peeters, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Lanaken om het industrieterrein Albertknoop te ontwikkelen voor watergebonden bedrijvigheid. Hier loopt vandaag al de gefaseerde ontwikkeling van het terrein. Na de ontleming van de zone van 11 ha kunnen de wegeniswerken voor de ontsluiting aanvatten.

Verdere ontwikkeling ENA 2.0

Vlaams minister Peeters ijvert dat ook in de volgende legislatuur er voldoende aandacht is voor creëren van nieuwe watergebonden bedrijvigheid. In het afgelopen jaar werden in die optiek al trajecten opgestart voor de sites Gestel Noord in Lummen en Hezemeerheide, net over de provinciegrens in Meerhout. Deze locaties zijn goed voor respectievelijk 50 en 40 hectaren aan potentiële bedrijventerreinen.

Lydia Peeters en Marino Keulen stellen daarnaast voor om zones die niet direct maar wel aanpalend aan het kanaal liggen in Limburg, bekeken moeten worden als mogelijke uitbreiding voor bedrijventerreinen. Ook staan de liberalen erop dat wanneer industriegrond geschrapt wordt, deze elders gecompenseerd wordt.

Verder kijkt Open Vld ook uit naar het voorkeursalternatief om de flessenhals op het kanaal Bocholt-Herentals ter hoogte van de sluizencomplexen 1, 2 en 3, beter gekend als ‘Blauwe Kei’ weg te werken. De opwaardering van de vooroorlogse sluizen moet het potentieel van het kanaal Bocholt-Herentals ten volle benutten en zo de binnenvaart maximaal stimuleren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief