Nieuws

8 augustus 2022

Minister Peeters grijpt in om wachtrijen bij autokeuring tot minimum te beperken

Vanaf volgende week overal terug gemengd systeem bij de autokeuring: vrije aanbieding of op afspraak

Vanaf dinsdag 16 augustus zal het terug mogelijk zijn om elke weekdag je voertuig vrij aan te bieden voor de periodieke autokeuring. Mensen die hiervoor liever een afspraak maken, zullen dit ook nog steeds kunnen. Deze versnelde invoering van het gemengd systeem komt er op de uitdrukkelijke vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters die koepelorganisatie GOCA Vlaanderen vandaag bij zich heeft ontboden voor een spoedoverleg.

Dit overleg kwam er naar aanleiding van de problemen, met ellenlange wachtrijen tot gevolg, bij verschillende autokeuringscentra, voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen.

“Door de mogelijkheid om voertuigen vrij aan te bieden te beperken tot één dag in de week, werd vastgesteld dat heel veel mensen tijdens de vakantieperiode hiervan gebruik maakten. Ik heb er alle begrip voor dat niet iedereen een afspraak wil of kan maken. Maar daarnaast willen mensen uiteraard een toeslag vermijden of met een gekeurde en dus veilige wagen op vakantie vertrekken. Voor veel mensen blijkt deze vrije aanbieding een belangrijk vangnet maar is één dag per week ontoereikend. Ik stelde bovendien vast dat in de autokeuringscentra van Autoveiligheid (Limburg, Antwerpen en een deel van Vlaams-Brabant) waar men al geruime tijd dit gemengd systeem toepast, de problemen eerder beperkt zijn, dus heb ik geëist dat alle keuringscentra zich zo snel mogelijk aanpassen. De keuringscentra moeten bovendien kunnen garanderen dat iemand die voor een herkeuring terug moet komen, dit binnen de voorzien periode kan”, aldus minister Lydia Peeters.

Concreet zal dit over gans Vlaanderen toegepast worden vanaf dinsdag 16 augustus. Vroeger kon niet, omdat de reeds gemaakte afspraken uiteraard ook niet zomaar afgezegd kunnen worden. Ondanks het feit dat de aanbiedingen nu meer verspreid kunnen gebeuren, raadt GOCA Vlaanderen wel nog steeds aan om de druktebarometer te raadplegen via de websites van de keuringsondernemingen.

Minister Peeters heeft tijdens het overleg zeer uitdrukkelijk aan GOCA Vlaanderen gevraagd om alle nodige maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid in de directe omgeving van de keuringscentra te waarborgen. Daarnaast liet Peeters GOCA Vlaanderen ook weten dat er een audit en benchmark volgt, met focus op operationele en organisatorische bijsturingen om de autokeuring vlotter en klantgerichter te laten verlopen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief