Nieuws

23 juni 2023

Minister Peeters: “Herinrichtingsplannen op- en afritten E314 Maasmechelen voor trambus klaar”

Geen knip voor autoverkeer op Heirstraat

Het hoogwaardig openbaar vervoerproject in Limburg om een trambusverbinding aan te leggen tussen Hasselt en Maasmechelen, Spartacus Lijn 2, zit op koers. Zo heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters deze week het startschot gegeven voor de eerste infrastructuurwerken op de Koning Boudewijnlijn in Hasselt. Deze zomer zal De Werkvennootschap de omgevingsvergunning voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex aan de E314 in Maasmechelen aanvragen. “Het volledige tracé aanleggen vraagt heel wat studiewerk, procedures en investeringen. De realisatie is daarom opgedeeld in verschillende fases. De op- en afritten aan de E314 en de eindhalte aan Terhills zitten vervat in de eerste fase van het project. Het studieteam heeft nu de studie en plannen afgerond voor het complex, de knip voor het autoverkeer op Heirstraat werd hierin niet mee opgenomen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De realisatie van de trambusverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen is opgedeeld in verschillende fases. De omgevingsvergunning voor de werken in fase 1 aan het op- en afrittencomplex zal na de zomer aangevraagd worden bij het Departement Omgeving. Als het dossier volledig en ontvankelijk verklaard wordt, start het openbaar onderzoek. De omgevingsvergunning voor de eindhalte aan Terhills wordt later dit jaar aangevraagd bij de gemeente Maasmechelen.

De trambus rijdt vanuit Genk via de snelweg E314 en neemt de afrit Maasmechelen. Het op- en afrittencomplex van de E314 wordt daarom aangepast om een vlotte doorstroming te garanderen. Er komt een aparte op- en afrit voor openbaar vervoer met een doorsteek onder de snelweg naar de Rijksweg. Zo hoeven bussen en trambussen niet langs de op- en afritten voor autoverkeer. De rotondes aan de op- en afritten worden ook aangepast zodat ze meer verkeer kunnen afwikkelen. Dit is van belang om de ontsluitingsweg langsheen de Zuid-Willemsvaart beter te doen functioneren.

Het studieteam van De Werkvennootschap heeft de plannen van het op- en afrittencomplex aan de E314 nu afgerond, hierin wordt de Heirstraat niet geknipt voor autoverkeer. Er komen wel verkeerslichten om de trambus steeds voorrang te geven wanneer hij passeert. 

“De doelstelling van gegarandeerde doorstroming voor de trambus realiseren we daarmee, maar houden we ook rekening met enkele opmerkingen uit het inspraakmoment. De Heirstraat is en blijft ook een belangrijke fietsverbinding, ze is ingekleurd als een bovenlokale fietsroute. Daarom worden ook de fietsvoorzieningen er verbeterd, wat de actieve weggebruiker in de regio ten goede komt”, aldus minister Peeters.

Groene entree met halte

Ook de omgeving van het tracé langs het nieuwe op- en afrittencomplex wordt heraangelegd. Het wordt een aantrekkelijke groene entree bij het binnenrijden van Maasmechelen. De halte Park & Ride is vlot toegankelijk voor alle soorten reizigers. Je kan er aangenaam wachten op de trambus met beschutting tegen regen en wind. De halte Park & Ride takt aan op de bestaande carpoolparking en op het fietspadennetwerk. De ideale plek om over te stappen op je fiets. Er komt een overdekte fietsenstalling voor 100 fietsen, parkeerplaatsen voor buitenmaatse fietsen en de mogelijkheid om de batterijen van je elektrische fiets op te laden. Er zijn ook voorzieningen om je fiets te herstellen.

Herinrichting Rijksweg

De herinrichting van de Rijksweg N78 zit vervat in een latere fase binnen het project, hier loopt momenteel het studietraject voor verder. De Werkvennootschap is vertrokken vanuit de mobiliteitsvisie van de gemeente Maasmechelen. De doelstelling hier is een duurzame oplossing vinden voor de wegverbinding met meer verkeersveiligheid, veilige fietsverbindingen en een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer. De Werkvennootschap zet tijdens dit studietraject verder in op haar participatieve aanpak en dialoog met alle belanghebbenden. In het najaar volgen er o.a. nog nieuwe verkeerstellingen en momenteel wordt ook de input van de infomarkt verder verwerkt.

Meer info: www.hovhasseltmaasmechelen.be

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief