Nieuws

15 juli 2023

Minister Peeters "in 2025 start afwerking premetrotunnel en 4 stations”

De Vlaamse regering geeft haar finale goedkeuring aan de publiek-private samenwerking die de laatste tunnelkoker van het Antwerpse premetronetwerk, en ook de vier onafgewerkte premetrostations de komende jaren zal finaliseren. “Er wordt al lang gesproken over de ontsluiting van het resterende stukje Antwerpse premetro. Na meer dan 50 jaar komt er nu eindelijk schot in de zaak. Een belangrijke stap in de verdere realisatie van de modal shift in Antwerpen. De Lijn zal na deze goedkeuring de bestekken verdelen aan de bouwondernemingen die zich kandidaat hebben gesteld, zodat zij offertes kunnen indienen. In het najaar van 2024 zal De Lijn het contract gunnen, zodat de werken begin 2025 kunnen starten”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De Lijn verwacht de tunnel én nieuwe stations gefaseerd in gebruik te kunnen nemen tegen eind 2026. De bouwkost bedraagt 66,27 miljoen euro en de aannemer zal na uitvoering van het project 25 jaar instaan voor het onderhoud.

De tunnel vormt het laatste ongebruikte stuk van het ondergrondse tramnetwerk in Antwerpen. Hij verbindt het evacuatiestation Carnot onder de Carnotstraat met het station Schijnpoort onder de Schijnpoortweg. Ook de vier stations Stuivenberg, Willibrordus, Drink en Morkhoven zijn hierbij betrokken. Op dit traject bevinden zich twee ongebruikte premetrostations: station Willibrordus aan de Kerkstraat, en station Stuivenberg aan de Pothoekstraat.

Door de verdere afwerking van het premetronetwerk wordt een belangrijk deel van de stad verder ontsloten. De reizigers zullen verzekerd zijn van een vlotte verplaatsing, de trams worden ondergronds immers niet gehinderd door ander verkeer. 

“Deze stations zijn gelegen in één van de dichtstbevolkte gebieden van Antwerpen. De opening van deze premetrotunnel en -stations is bijgevolg zeer belangrijk voor de mobiliteit in Antwerpen. Ook voor De Lijn is het openen van deze infrastructuur een prioriteit. Naast de stations Willibrordus en Stuivenberg staat ook de afwerking en ingebruikname van de stations Drink (momenteel in gebruik als nooduitgang) onder de Turnhoutsebaan, en Morkhoven, onder de Herentalsebaan, op de planning”, vertelt minister Peeters.

Timing

Nu de Vlaamse regering de goedkeuring heeft gegeven aan de biedingsleidraad van de DBFM, zal De Lijn de bestekken verdelen aan de bouwondernemingen die zich kandidaat hebben gesteld, zodat zij offertes kunnen indienen. De definitieve aanstelling van een opdrachthouder is voorzien in het najaar van 2024. De werken zelf zullen een tweetal jaar in beslag nemen. De Lijn verwacht de tunnel én nieuwe stations gefaseerd in gebruik te kunnen nemen tegen eind 2026. “De voltooiing van de premetro betekent dus tevens een belangrijke meerwaarde in de realisatie van de modal shift”, besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief