Nieuws

4 december 2022

Minister Peeters investeert 6 miljoen in verdere waterbescherming langs de Maas

In de zomer van vorig jaar viel een waterbom over ons land. Hoewel de schade in en rond de Maas beperkt bleef, laat zich deze tot op de dag van vandaag nog voelen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters trekt 6 miljoen euro uit voor meer waterbeveiliging langs de Maas. “Met dit investeringsbedrag gaan we versneld aan de slag met o.a. het renoveren van dijken, het herstellen van uitspoelingen in de oever en aanvullen van erosiegaten”, duidt minister Peeters. “Naast het herstellen van de schade moeten we ook meer op lange termijn durven denken. De schade bij een waterbom op Vlaanderen zou leiden tot onnoemelijk veel materiële schade maar ook ongelofelijk veel menselijk leed.”

Tijdens de extreme regenval van juli 2021, de zogenaamde waterbom, verwerkte de Maas een ongezien hoog debiet. Hierdoor was er op vele plaatsen schade. De Vlaamse Waterweg nv heeft de meest dringende schade intussen hersteld. 

“Daarnaast zijn er nog punten die aangepakt moeten worden om de veiligheid te garanderen”, aldus minister Peeters. “Langs de Maas werd in het verleden al veel onteigend om in het winterbed van de regenrivier “ruimte voor water” te creëren. Dat heeft ervoor gezorgd dat de waterschade relatief beperkt bleef in het Maasland."

Menselijk leed

Menselijk leed Grote delen van Wallonië en gebieden langs de Maas en Demer stonden tijdens de hevige regenval van de zomer 2021 onder water, het menselijk leed en de materiële schade was niet te overzien. De debieten van de Maas waren dan ook ongezien: ongeveer 3.260 m3/sec ter hoogte van de St.Pietersberg in Maastricht (NL). Ter vergelijking, tijdens de vorige grote (winter)overstromingen in 1993 en 1995 was dit 2.900 m3/sec. Minister Peeters ging vorig jaar meteen ter plaatse samen met De Vlaamse Waterweg nv om de schade langs de Maas te kunnen vaststellen o.a. in 

Maaseik ter hoogte van de Pater Sangersbrug, aan de dijk in Heppeneert en aan het veerpont in Stokkem-Meeswijk. De meest urgente herstellingen werden intussen al uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg, vaak in samenwerking met de Nederlandse collega’s van Rijkswaterstaat. Denk bijvoorbeeld aan de herstellingen aan de veerstoep in Meeswijk of de baggerwerken in Rotem. Er zijn echter nog noodzakelijke renovaties, herstellingen en versterkende maatregelen nodig. Waterbeheersing is een prioriteit binnen het beleid waarvoor aanzienlijke middelen uitgetrokken worden. Het is belangrijk dat ook deze ingrepen in de Maasvallei zo spoedig mogelijk kunnen plaatsvinden. Vlaams minister Peeters investeert daarom 6 miljoen euro om deze herstellingen versneld verder te laten uitvoeren.

“Sommige van deze ingrepen zijn noodzakelijk om de waterbeveiliging te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan het opvullen van erosiegaten inde Maasbodem en het herstellen van uitspoelingen in de oever. Andere ingrepen moeten dan weer extra bescherming bieden bij hoogwater. Het ontdekken van deze uitspoelingen in de oevers hebben we te danken aan onze dijkwachters, professionals die onze ogen en oren zijn en als eerste zien als er iets aan de hand is langs de Maas en de Maasdijken. Het is belangrijk om dijken goed te onderhouden om mogelijke bressen zo snel mogelijk te kunnen opmerken”, vertelt minister Peeters.

Enkele belangrijke ingrepen langs de Maas:

  • Verstevigen van de winterdijk tussen Uikhoven en Kotem en in Heppeneert.
  • Rivierverbreding en wegwerken flessenhals door verplaatsen hogedrukgasleiding ter hoogte van Meeswijk en Berg aan de Maas.
  • Op verschillende locaties zijn er erosiegaten ontstaan inde Maasbodem. Deze worden hersteld zodat er op deze locaties terug voldoende bescherming is.
  • Verstevigen van de dijkmuur van de winterdijk in de Heerenlaakplas.
  • Aanvullen van zware uitspoelingen zoals ter hoogte van Houbenhof in Kinrooi.
  • Verstevigen dijkmuren t.h.v. Pater Sangersbrug in Maaseik.

Weerbaar Waterland

Vlaams minister Peeters liet na het hoogwater een wat-als-scenario uitvoeren waarbij bleek dat een vergelijkbare waterbom in Vlaanderen in een worst case scenario meer dan acht miljard euro aan schade zou veroorzaken. Met ‘Weerbaar Waterland’ formuleerde het aangestelde expertenpanel een strategie voor waterzekerheid in Vlaanderen, met tien samenhangende acties en een plan van aanpak om die strategie uit te voeren in de praktijk. Minister Peeters is vastberaden dat Vlaanderen zich verder en beter moet wapenen tegen het risico op overstromingen, maar evengoed ook tegen langdurige droogte.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief