Nieuws

11 augustus 2021

Minister Peeters investeert in veilige schoolroutes op gemeentewegen

“Ouders het vertrouwen geven om hun kinderen naar school te laten fietsen”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceerde in maart de nieuwe subsidie ‘Veilige schoolroute op gemeentewegen’ en trekt daarvoor 15 miljoen euro uit. Intussen dienden al 7 lokale besturen een subsidieaanvraag in, om zo samen 15 schoolroutes veiliger te maken, goed voor een bedrag van 814.547,68 euro. “Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen. De eerste aanvragen zijn binnen en ik roep alle steden en gemeenten op om te bekijken welke schoolroutes op gemeentewegen veiliger moeten worden”, zegt minister Lydia Peeters. Deze aanpak kadert binnen MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’: sneller, samen en alert. Via die nieuwe bestuurlijke aanpak wil minister Peeters snelheid maken bij de uitvoering van infrastructurele ingrepen in het belang van de verkeersveiligheid. “Dit betekent hier concreet: samen sneller werken aan meer verkeersveiligheid en veilige comfortabele schoolroutes.”

Veiligheid verhogen op weg naar school

Recente cijfers van de stadsmonitor tonen aan dat 39% van de inwoners vindt dat fietsen naar school op een veilige manier kan, in de centrumsteden is dat tot 40%. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zet samen met lokale besturen prioritair in op veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. 

Sinds de start van de subsidie ‘Veilige schoolomgevingen’ werd al voor meer dan 6,6 miljoen euro subsidies uitgetrokken, goed om 1051 omgevingen in Vlaanderen verkeersveiliger te maken. Daarnaast voorzie ik ook 30 miljoen euro om schoolroutes aan te pakken, 15 miljoen subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen en 15 miljoen euro voor aanpak van knelpunten op schoolroutes gewestwegen.”

Overzicht eerste goedgekeurde subsidiereeks:

Samen met lokale besturen werken aan verhoogde verkeersveiligheid

Lokale besturen kunnen de subsidie veilige schoolroute aanvragen voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen verhogen. Minister Peeters wil met deze subsidies gemeenten ondersteunen om op schoolroutes maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd ten goede komen. De middelen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor verkeerssignalisatie en andere kleine infrastructurele ingrepen op gemeentewegen.

“Ik wil samen met de steden en gemeenten inzetten op een verhoogde verkeersveiligheid rond en op weg naar scholen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters “Lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op schoolroutes op gemeentewegen in hun regio. Het is zo belangrijk dat leerlingen op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen.”

https://www.vlaanderen.be/subsidies-voor-veilig-schoolverkeer/richtlijnen-bij-veiligheidsmaatregelen-voor-schoolroutes

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief