Nieuws

7 maart 2024

Minister Peeters investeert massaal in verkeersveiligheid

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters weerlegt de kritiek van Groen-Parlementslid Stijn Bex tijdens de Commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement rond verkeersveiligheid. Vlaanderen investeert juist massaal in haar verkeersveiligheidsbeleid. Peeters somt op dat ze deze legislatuur al meer dan 735 miljoen euro uittrok voor verschillende concrete projecten die bijdrage aan meer verkeersveiligheid. Denk aan de aanpak van gevaarlijke punten of het wegwerken van knelpunten op schoolroutes, het conflictvrij maken van kruispunten en het uitrollen van trajectcontroles. Dit naast de 1,4 miljard euro aan investeringen in veilige fietsinfrastructuur.

Daarnaast verwijst de minister naar o.a. de voorstellen uit het memorandum van Vias. Verschillende van deze voorstellen hebben specifiek betrekking op regelgeving van de federale overheid. Op het actiepunt van VIAS rond meer verkeersveilige, leesbare en maximaal conflictvrije infrastructuur, geeft minister Peeters de ‘Kindnorm’ als antwoord.

Op uitdrukkelijke vraag van Lydia Peeters werd tijdens de recente verkeersveiligheidsconferentie ‘All for Zero’ de ‘kindnorm’ als doelstelling opgenomen in het interfederale engagement. Een kindnorm in het verkeer is gebaseerd op de principes van de ‘leesbare’ en ‘vergevingsgezinde’ weg, maar wordt aangevuld met het concept ‘autonome mobiliteit’. De minister heeft intussen al heel wat inspanningen geleverd om de kindnorm te integreren in het verkeersveiligheidsbeleid. In afwegingskaders en vademecums wordt nu reeds expliciet aandacht geschonken aan de noden en behoeften van kinderen en jongeren, om ze vervolgens effectief zo uit te voeren op het terrein. Voorbeelden hiervan zijn de afwegingskaders maximaal conflictvrije verkeerslichten en veilige oversteekvoorzieningen voor voetgangers én de prioriteit die wordt gegeven aan verkeersveiligheid i.p.v. aan doorstroming.

Ook verwijst de minister naar de technologische vooruitgang die onze wegen mee verkeersveiliger zullen maken in de toekomst. Zowel binnen MIA of Mobiliteit Innovatief Aanpakken als Mobilidata gebruiken we technologische innovaties om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo worden drones en camera’s ingezet om proactief verkeerssituaties te screenen op knelpunten. Slimme verkeerslichten helpen ons dan weer om verkeersveiligheid en doorstroming beter met elkaar te verzoenen, zowel voor de actieve weggebruikers, het openbaar vervoer als voor het gemotoriseerd verkeer. 

“Het maximaal conflictvrij maken van verkeerlichtengeregelde kruispunten is een belangrijk speerpunt uit het verkeerveiligheidsplan. Hier laten we verkeersveiligheid ook primeren op de doorstroming. Eén minuutje langer wachten voor een automobilist aan een conflictvrij verkeerslicht weegt heus niet op tegen het leven van een jong fietsertje dat hierdoor wel veilig het kruispunt kan oversteken”, besluit de minister.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief