Nieuws

20 augustus 2021

Minister Peeters investeert meer dan ooit in veilige schoolroutes op gemeentewegen

“Ouders het vertrouwen geven om hun kinderen naar school te laten fietsen”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceerde in maart dit jaar de nieuwe subsidie ‘Veilige schoolroute op gemeentewegen’ en trekt daarvoor 15 miljoen euro uit. Intussen dienden al 13 lokale besturen een subsidieaanvraag in, om zo samen 29 schoolroutes veiliger te maken, goed voor een bedrag van 1.853.119,68 euro. “Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen. Dit is de tweede reeks aanvragen die lokale besturen indienden en ik roep alle steden en gemeenten op om te bekijken welke schoolroutes op gemeentewegen veiliger moeten worden”, zegt minister Lydia Peeters.

Deze aanpak kadert binnen MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’: sneller, samen en alert. Via die nieuwe bestuurlijke aanpak wil minister Peeters snelheid maken bij de uitvoering van infrastructurele ingrepen in het belang van de verkeersveiligheid. “Dit betekent hier concreet: samen sneller werken aan meer verkeersveiligheid en veilige comfortabele schoolroutes.”

Meer dan ooit veiligheid verhogen op weg naar school

Recente cijfers van de stadsmonitor tonen aan dat 39% van de inwoners vindt dat fietsen naar school op een veilige manier kan, in de centrumsteden is dat tot 40%. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zet samen met lokale besturen prioritair in op veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. 

Sinds de start van de subsidie ‘Veilige schoolomgevingen’ werd al voor meer dan 6,6 miljoen euro subsidies uitgetrokken, goed om 1067 omgevingen in Vlaanderen verkeersveiliger te maken”, duidt minister Peeters. “Binnen het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ voorzie ik ook 30 miljoen euro om schoolroutes aan te pakken, 15 miljoen subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen en 15 miljoen euro voor aanpak van knelpunten op schoolroutes gewestwegen, ‘meer dan ooit verkeersveiligheid op de weg naar school, past ook binnen mijn recent goedgekeurd verkeersveiligheidsplan waar de actieve weggebruikers centraal staan.”

In deze nieuwe reeks subsidietoezeggingen gaat hetom 14 schoolroutes voor 6 lokale besturen voor een totaal bedrag van 1.038.572 euro. De eerste reeks was goed voor een bedrag van 814.547,68 euro. De stad Brugge kan rekenen op een bedrag van maar liefst 900.000 euro voor extra ingrepen die de verkeersveiligheid op de fietsroute van huis naar school aanpakken. Daarnaast is er ook een toezegging voor Zonhoven, Lendelede, Lichtervelde, Waregem en Wielsbeke.

“Als Vlaams Parlementslid in commissie Mobiliteit en Openbare Werken volg ik natuurlijk de verkeersveiligheid op en de weg naar school is uitermate belangrijk. Elke ouder wil zijn kind op een veilige route naar school zien fietsen. Als schepen in Brugge bevoegd voor openbaar domein ben ik dan ook verheugd dat de vele dossiers werden goedgekeurd door de minister Peeters. De minister zat 10 jaar naast mij in het parlement, vandaag is ze zeker een compagnon de route in de realisatie van Brugse dossiers, stelt schepen in Brugge Mercedes Van Volcem.

Overzicht 2 reeks goedgekeurde subsidiereeks:


Meer dan ooit samen met lokale besturen werken aan verhoogde verkeersveiligheid

Lokale besturen kunnen de subsidie veilige schoolroute aanvragen voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen verhogen. Minister Peeters wil met deze subsidies gemeenten ondersteunen om op schoolroutes maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd ten goede komen. De middelen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor verkeerssignalisatie en andere kleine infrastructurele ingrepen op gemeentewegen.

“Ik wil samen met de steden en gemeenten inzetten op een verhoogde verkeersveiligheid rond en op weg naar scholen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters “Lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op schoolroutes op gemeentewegen in hun regio. Het is zo belangrijk dat leerlingen op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen.”

https://www.vlaanderen.be/subsidies-voor-veilig-schoolverkeer/richtlijnen-bij-veiligheidsmaatregelen-voor-schoolroutes

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief