Nieuws

10 mei 2023

Minister Peeters lanceert vervanging- en renovatieprogramma “OverBruggen”

"PPS moet 49 bruggen vervangen of vernieuwen”

Vlaanderen telt heel wat bruggen en tunnels die dateren van de jaren ‘60 en ‘70 en inmiddels sterk verouderd zijn. Omdat voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de veiligheid absoluut primeert, maakt ze deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen van de zogenaamde kunstwerken. “Om die achterstand efficiënt weg te werken, volgen we een plan van aanpak 2020-2030 waarvoor deze legislatuur een bedrag van 1,6 miljard euro wordt uitgetrokken om te voorzien in renovatie, onderhoud en modernisering”, aldus minister Peeters. Om een versnelling hoger te schakelen lanceert minister Peeters het vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen’ die o.a. via een publiek-private samenwerking (PPS) op grote schaal een reeks bruggen aanpakt. Deze publiek-private samenwerking werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. “Deze wordt nu in de markt geplaatst en het is ons opzet om in deze PPS één hoofdaannemer te selecteren die 49 bruggen gaat ontwerpen, vervangen of vernieuwen. Het gaat om een totaalinvestering van 300 miljoen euro.” 

Binnen het vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen' werken het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv nauw samen.

Op initiatief van Vlaams minister Peeters is er begin deze legislatuur een versnelling ingezet voor het herstellen en vernieuwen van de kunstwerken (o.a. onze bruggen, tunnels,…) in Vlaanderen. Er is een ouderdomspiek die ervoor zorgt dat een aantal bruggen op korte termijn volledig vernieuwd moet worden. Minister Peeters zet hierbij in op parallelle sporen. Eerst en vooral via reguliere aanbestedingen voor het renoveren en vernieuwen van bruggen. Ten tweede werden de middelen voor onderhoud opgetrokken. Tot slot komt daar nu een publiek-private samenwerking (PPS) bij waarbij een groot aantal bruggen in één pakket vernieuwd of vervangen worden door één hoofdaannemer.

“Onze infrastructuur moet efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. De erfenis uit het verleden is er een met een grote achterstand en kunstwerken die zich in slechte staat bevinden. De uitdagingen zijn bijzonder groot en vergen een gelijktijdige inzet van mensen en middelen. Binnen ons vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen’ kennen veiligheid en betrouwbaarheid een absolute prioriteit. Het is dan ook noodzakelijk om een grote en optimale inhaalbeweging te maken. Gezien de logistieke complexiteit van de opdracht kiezen wij voor deze grootschalige PPS-opdracht waarbij we 49 bruggen in Toestand 4 samen aanpakken. Een primeur in Vlaanderen. Door het onderhoud op lange termijn bij de aannemer onder te brengen verzekeren we ons ook van een kwalitatieve en duurzame uitvoering”, zegt minister Peeters.

Overzicht met bruggen.pdf die aangepakt worden via de PPS-cluster.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief