Nieuws

11 december 2020

Minister Peeters legt continuïteit van de dienstverlening bij De Lijn op tafel

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) legt een voorontwerp van decreet rond de continuïteit van de dienstverlening van De Lijn in geval van staking op de regeringstafel. Minister Peeters wil dat er bij stakingen een aangepast vervoersaanbod wordt voorzien met alle beschikbare medewerkers die ervoor kiezen om op die dag te werken en niet te staken. De reizigers worden vooraf op de hoogte gebracht van de dienstverlening.

Het regeerakkoord voorzag in een termijn van 6 maanden om een akkoord te bereiken rond de continuïteit van de dienstverlening bij stakingen tussen de vervoersmaatschappij en de vakorganisaties. Op 8 januari 2020 heeft minister Peeters een officieel schrijven gericht aan de Raad van Bestuur van de VVM De Lijn met de vraag om het sociaal overleg op te starten en een voorstel uit te werken binnen de 6 maanden. Omwille van de COVID-19 problematiek werd respijt gegeven voor het niet halen van deze termijn. Dit leverde geen resultaat op, reden waarom de Vlaamse regering nu zelf een regeling heeft uitgewerkt om haar engagement na te komen.

Continuïteit van de dienstverlening

Het voorontwerp van decreet beoogt een aangepast vervoersaanbod tijdens stakingen, rekening houdend met de beschikbare personeelsleden die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de staking en te werken. Bij stakingen mogen reizigers niet in de kou blijven. Minister Peeters koos voor deze regeling, die analoog is aan deze bij de NMBS en daar sinds 2018 van toepassing is en waarvoor ook draagvlak is. Die regeling slaagt erin om de rechten van de reizigers te verzoenen met het stakingsrecht en het recht op werk.

De regeling gaat minder ver dan het opleggen van een minimale of gegarandeerde dienstverlening. . Personeelsleden worden tijdens een staking dus niet opgevorderd om te werken.

Hoe werkt het systeem:

  • Een staking moet minstens 8 werkdagen vooraf worden gemeld
  • Werknemers krijgen tot 72 uur voor de start van een stakingsdag de tijd om te laten weten of ze deelnemen aan de staking, dan wel komen werken; deze melding is verplicht
  • Rekening houdend met de beschikbare personeelsleden zal De Lijn een vervoersaanbod uittekenen en dit ten laatste 24u voor de staking meedelen aan het publiek
  • Stakende werknemers die zich niet aan de regels houden door o.a. werkwillige collega’s of reizigers de toegang te belemmeren of schade aan te richten kunnen een sanctie krijgen;
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: Ik wil duidelijk stellen dat het stakingsrecht niet ter discussie wordt gesteld. Maar dit recht belet ook niet dat er maatregelen worden genomen opdat elke reiziger/pendelaar zich zo probleemloos mogelijk kan verplaatsen wanneer een staking de dienstverlening van het openbaar vervoer in het gedrang brengt. Het systeem werd al eerder ingevoerd bij de NMBS en doorstond de toets van het Grondwettelijk Hof. In 2019 stond de reiziger meer dan 30 dagen letterlijk in de kou, 2020 was gelukkig al veel beter en ja, ik ben dankbaar voor de inzet van alle medewerkers bij de VVM De Lijn tijdens de coronacrisis. Maar de reiziger staat centraal, daarom leggen we de continuïteit van de dienstverlening nu op de regeringstafel. Ik wil op die manier toch een zo goed mogelijk openbaar vervoer verzekeren tijdens stakingsdagen. Dit zijn we als overheid aan de reiziger, de samenleving, de belastingbetalers en de burgers verplicht.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief