Nieuws

4 mei 2023

Minister Peeters: “Na betere fietstoegankelijkheid krijgt Centrum-Zuid ook (vracht)wagenupgrade”

  • Vergunning bekomen om deze ontsluitingswerken uit te voeren
  • Werken starten in het najaar, goed voor een investering van zo’n 5 miljoen euro.

Het bedrijventerrein Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren krijgt een betere ontsluiting voor de (vracht)wagen. Vandaag is er alleen een afrit van de E314 naar het bedrijventerrein Centrum-Zuid in de gemeente Houthalen-Helchteren. Om de snelweg terug op te rijden, rijdt al het verkeer langs de Grote Baan. Met een betere verbinding naar de E314 verminderen de files op de Grote Baan en kunnen we de kruispunten veiliger inrichten voor fietsers en voetgangers”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

"De verbinding komt er als één van de quick wins of snelle ingrepen binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. De werken starten dit najaar. Ook de fietsontsluiting van Centrum-Zuid wordt momenteel verbeterd, die werken zijn tegen het bouwverlof klaar", aldus de minister.
Minister Peeters is tevreden: “We zijn al gestart met de werken aan een betere fietsontsluiting voor Centrum-Zuid, maar ook deze werken zijn zeer belangrijk. Uit onze tellingen bleek dat Centrum-Zuid zo’n 6.300 voertuigbewegingen per dag genereert. In de toekomst moeten heel wat (vracht)wagens niet meer over de Grote Baan om vanuit Centrum-Zuid de snelweg te bereiken. We werken zo een echte ‘missing link’ weg, en het verkeer op de Grote Baan kan vlotter en veiliger. Ook de Meerstraat wordt zo ontlast van zwaar verkeer. De kruispunten van de Meerstraat met de Pastorijstraat en de Koolmijnlaan maken we veiliger en comfortabele. Voor dit alles voorzie ik een investeringsbudget van zo’n 5 miljoen euro.’’

De start van de werken is voorzien in het najaar van 2023. Tegen de zomer van 2024 moeten de werken klaar zijn. De Werkvennootschap, die de werken zal laten uitvoeren, kiest bovendien voor een aanpak die zorgt voor het minste hinder. Zo zal er tijdens de spitsmomenten altijd de volledige capaciteit benut kunnen blijven op Grote Baan en de snelweg. Eventuele grote hinder zal enkel ’s nachts of in het weekend zijn.

Wat verandert er concreet?

Het bestaande kruispunt aan het op- en afrittencomplex, ter hoogte van de Carpoolparking, wordt uitgebreid en zal voortaan functioneren als een volwaardig 4-taks kruispunt met lichtenregeling. Je zal er niet alleen vanaf de Grote Baan naar Centrum-Zuid kunnen rijden – zoals nu al mogelijk is – maar ook vanaf Centrum-Zuid naar de Grote Baan. Vanaf daar kan je dan richting het noorden (Pelt) of zuiden (Hasselt) rijden. Via de op- en afritten kan je de E314 in beide richtingen bereiken. De bestaande verbinding vanaf de E314 uit Genk richting Centrum-Zuid blijft behouden. Voor het verkeer vanaf Centrum-Zuid richting Lummen wordt een bypass voorzien. Zo moeten deze chauffeurs niet via het lichtengeregeld kruispunt. Ter hoogte van de Rooten komt een rondpunt.

De fietspaden langs de Grote Baan worden onder de bestaande brug geleid. Je zal de Grote Baan hier dus volledig conflictloos kunnen kruisen, met een beperkte omrijdafstand. Vanaf hier zal je Centrum-Zuid voortaan ook met de fiets kunnen bereiken: een nieuw fietspad volgt de nieuwe weginfrastructuur en sluit meer zuidelijk aan op de Rooten.

Winsten vervroegd uitvoeren

Deze ingreep is één van de 'winsten' van het complex project Noord-Zuidverbinding Limburg die versneld uitgevoerd zullen worden in afwachting van een duurzame oplossing voor de Noord-Zuidverbinding. Andere winsten zijn de fietsbrug over de Noord-Zuid in Helchteren-Noord en de betere fietsinfrastructuur langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Meer info: www.noordzuidlimburg.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief