Nieuws

14 februari 2023

Minister Peeters ondersteunt laadinfrastructuur voor zware vracht

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gaat bedrijven die willen
inzetten op elektrische vrachtwagens, bestelwagens en bussen financieel ondersteunen. Ze voorziet via een projectoproep 5 miljoen euro voor laadinfrastructuur. “Ik wil de drempel voor transporteurs verlagen om te investeren in elektrische voertuigen. De early believers zijn van essentieel belang om andere bedrijven mee te overtuigen”, aldus minister Peeters.

De markt inzake de elektrificatie van ons voertuigenpark evolueert heel snel. Om al deze evoluties op
te volgen stelde minister Peeters een “Transitiemanager elektrificatie”aan. Uit een eerste analyse van
de transitiemanager bleek dat binnen de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor zwaar vervoer een groot potentieel lag.

“De transportsector heeft enige tijd in een spagaathouding gestaan. Ging het waterstof of elektriciteitworden? Intussen wordt stilaan duidelijk dat ook de elektrificatie binnen de zware vracht instroomversnelling raakt, zeker wat betreft vaste korte-afstandstrajecten. Vandaar dat ik de sectorhierbij wil ondersteunen”,zegt minister Peeters. “We moeten in het kader van de klimaatuitdagingenniet enkel de kilometers verschuiven door in te zetten op transport over water en spoor. We moetende kilometers ook vergroenen door de elektrificatie te ondersteunen.”

Projectoproep zwaar vervoer

De nieuwe projectoproep is gericht op zware vracht, private bussen en elektrische bestelwagens
specifiek voor zero-emissie stadsbelevering. Aanvragen zijn mogelijk voor laadinfrastructuur op
publiek en niet-publiek domein. Minister Peeters voorziet voor deze projectoproep een budget van 5
miljoen euro (maximale subsidie per project is 300.000 euro). Aanvragen kunnen worden ingediend
tot en met 31 maart 2023. De oproep kadert in de ambitie van minister Peeters om tegen 2025 30.000 extra (CPE) laadpunten te voorzien.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief