Nieuws

10 februari 2022

Minister Peeters over investeringen in fietssnelwegen

Tijdens de Commissie Mobiliteit in het Vlaams parlement benadrukte Vlaams minister Lydia Peeters dat Vlaanderen maximaal investeert in fietssnelwegen. Niet enkel via het Fietsfonds maar ook via de verschillende entiteiten binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). “In de jaren 2020 tot en met 2022 investeert het Vlaams Gewest voor 187 miljoen euro in fietssnelwegen. Dat gaat over tal van projecten: aanleg van fietssnelwegen maar ook het creëren van veilige oversteken via fietsbruggen en -tunnels. Daarnaast is er ten behoeve van provinciale en gemeentelijke entiteiten een subsidie voor fietssnelwegen voorzien via het fietsfonds. Vanaf 2021 is dit budget met 50% gestegen tot jaarlijks 15 miljoen euro”, duidt minister Peeters. Hiermee weerlegt Peeters duidelijk de kritiek van de provincies dat de minister geen aandacht zou hebben voor fietssnelwegen.

Met het Fietsfonds kunnen provincies gebundelde aanvragen indienen voor subsidies voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen die gemeentegrenzen overstijgen (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk). Het gaat over het aanleggen, verhogen of breder maken van fietspaden, het aanleggen van fietssnelwegen, fietstunnels of fietsbruggen en het plaatsen van verlichting.

De Vlaamse overheid stelde hier jaarlijks 10 miljoen euro voor ter beschikking. Minister Peeters trok dit bedrag in 2021 op naar 15 miljoen euro. In principe wordt de 15 miljoen euro gelijkmatig verdeeld over de 5 provincies. De minister laat het evenwel aan de provincies om daarvan af te wijken. “In 2021 heb ik het budget voor het Fietsfonds al met 50% opgetrokken naar jaarlijks 15 miljoen euro”, zegt Peeters. “De noden zijn hoog maar ik kan elke euro maar één keer uitgeven. Ik kan de middelen niet nog eens opnieuw optrekken want dat zou betekenen dat er ergens anders fietsprojecten geschrapt moeten worden.

Inzake de meervraag van de provincies en de verwijzingen van de parlementsleden naar het Plan Kopenhagen, geeft Peeters aan dit zeker te willen bekijken zodra dit kan.

Vlaams minister Lydia Peeters: In het Plan Kopenhagen heeft mijn collega-minister Bart Somers 150 miljoen euro vrijgemaakt voor fietsinfrastructuur. In dit plan hebben de gemeenten trekkingsrechten om fietsprojecten te realiseren (1/3 wordt gesubsidieerd). Tot op heden zijn er 42 projecten ingediend. Lokale besturen kunnen nog tot 30 september 2022 een aanvraag indienen en daarna kan gekeken worden of de resterende middelen verschoven kunnen worden naar projecten voor fietssnelwegen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief