Nieuws

6 maart 2021

Minister Peeters pakt fraude tijdens rijexamens aan

De Vlaamse Regering heeft een aantal aanpassingen aan de Vlaamse rijopleiding en -examens principieel goedgekeurd. “Belangrijkste maatregel is de uitwerking van een fraudereglement waarmee examencentra kunnen optreden tegen personen die fraude plegen tijdens het rijexamen ”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Uit overleg met de sector is gebleken dat personen en organisaties steeds inventiever worden om te slagen voor het examen. De examencentra stonden tot op heden vrij machteloos tegen dergelijke praktijken. Nu zullen ze personen die zich niet aan de spelregels houden tijdelijk kunnen uitsluiten. Deze aanpassingen zullen normaal gezien komende zomer in werking treden, na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Fraude bij examens strenger bestraffen en inzetten op digitalisering

De nieuwe regelgeving maakt het mogelijk om onregelmatigheden en fraude (of pogingen daartoe) voor, tijdens of na het theorie- of praktijkexamen strenger te bestraffen. Verbale of fysieke agressie of het niet naleven van richtlijnen of instructies van examinatoren of andere medewerkers kunnen voortaan bestraft worden door een tijdelijke uitsluiting van de examens. Dit geldt zowel voor kandidaten als begeleiders. 

“In de context van de verkeersveiligheid kunnen we dergelijke praktijken niet tolereren. Samen met onze administratie volgen we ook een aantal specifieke dossiers rond gesjoemel met bekwaamheidsattesten. Dit zijn de attesten die worden uitgereikt door rijscholen nadat er twintig uur scholing werd gevolgd, en waarmee een voorlopig rijbewijs kan worden aangevraagd. Er staat een digitaliseringsproject in de steigers dat ook dergelijke inbreuken onmogelijk zal maken”, aldus minister Peeters.

Theorie-examen: geen tolk, maar audiovertaling 

Het theorie-examen en de gevaarherkenningstest wijzigt ook voor personen die het Nederlands niet machtig zijn. 

“We stappen af van de bijstand van een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk en kiezen voor een vooraf opgenomen vertaling”, zegt Lydia Peeters. In dit systeem hoort de kandidaat de vragen en bijhorende antwoordmogelijkheden via de hoofdtelefoon in het Frans, Duits of Engels, terwijl hij de vragen en bijhorende antwoordmogelijkheden op het computerscherm in het Nederlands ziet. “Dat heeft meerdere voordelen”, zegt Lydia Peeters. “Deze doelgroep krijgt zo meer vrijheid om het examen af te leggen op het moment van hun keuze en in het examencentrum van hun keuze. Alle kandidaten zullen zo ook eenzelfde vertaling krijgen, wat met een tolk niet altijd het geval is.”

Bijkomende voordelen zijn de kleine organisatorische winst voor de examencentra en dat fraude door tolken op deze manier helemaal wordt uitgesloten.

Niet-erkend buitenlands rijbewijs: eerst scholing en daarna pas examen

Houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs zullen niet langer een vrijstelling krijgen, maar moeten verplicht scholing volgen vooraleer ze aan het theoretisch en praktisch rijexamen kunnen deelnemen. Dat is ook het geval voor mensen met een erkend buitenlands rijbewijs dat niet voldoet aan de andere voorwaarden voor de vrijstelling voor het theoretisch en praktisch examen. Door deze wijziging worden houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs aan dezelfde verplichtingen als alle andere kandidaten onderworpen. Het gaat bijvoorbeeld over de verplichte scholing na twee keer niet slagen voor het examen. Bovendien zal de wijziging de veiligheid tijdens het examen ten goede komen.

Extra aandacht voor kandidaten met een beperking

In het kader van het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid voorzien we uitdrukkelijk dat kandidaten recht hebben op redelijke aanpassingen waarin het examencentrum dient te voorzien. Als voorbeeld kunnen kandidaten met een gehoor-beperking, namelijk dove of slechthorende kandidaten, die nood hebben aan de bijstand van een beëdigd doventolk en geen gebruik maken van het wettelijke kader van tolkuren, via het examencentrum gebruik maken van een beëdigd doventolk.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief