Nieuws

29 augustus 2023

Minister Peeters pleit voor ecologische verlichting op fietsbrug

“Verlichting zorgt dat onveiligheidsgevoel wordt verlaagd en verkeersveiligheid toeneemt”

Vorige week nam de gewestelijke Omgevingsambtenaar een besluit met betrekking tot de bouw van de fietsbrug in Merelbeke (cf. herbeslissing na vernietigingsarrest RvVB). Als aanvullende voorwaarde is gesteld dat er op deze fietsbrug geen verlichting mag worden geïnstalleerd, omwille van de aanwezige vleermuispopulatie. Het gebruik van de gewenste verlichting is zelfs uitdrukkelijk uitgesloten in de verleende vergunning. Bovendien wordt voorgesteld om de brug tussen zonsondergang en zonsopgang ontoegankelijk te maken voor fietsers, met behulp van een "natuurvriendelijke bareel". Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vindt deze voorstellen absurd.

“We kiezen resoluut voor meer duurzame verplaatsingen en investeren volop in meer fietsveiligheid. Ook onze bedrijventerreinen dienen vlot en toegankelijk te zijn voor dagelijkse fietspendelaars. Dit betekent dan ook dat er nood is aan goed verlichtte en veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.” Minister Peeters roept dan ook op in het belang van de verkeersveiligheid om deze voorwaarde te schrappen en voluit te kiezen voor ecologische verlichting. Daarnaast zoude fietsbrug permanent gebruikt moeten kunnen worden, het eigenlijke opzet van zo’n project.

Al sinds het einde van de jaren negentig wordt er een gezamenlijke inspanning geleverd door zowel publieke als private partners om deze locatie te saneren. De Johnson & Johnson-vestiging op Eiland Zwijnaarde zal later dit jaar zijn deuren openen (met ongeveer 1.000 nieuwe banen). Op middellange termijn zullen meer dan 4.800 medewerkers werkzaam zijn op deze locatie.

Vlaams minister Lydia Peeters reageert en dringt aan op overleg met alle betrokken stakeholders en te kiezen voor natuurvriendelijke verlichting: 

“Vanuit Vlaanderen blijven we inzetten op het verbeteren van de ontsluiting van Eiland Zwijnaarde, met een sterke focus op duurzaamheid. Ons doel is daarbij om samen met De Vlaamse Waterweg nv ervoor te zorgen dat de duizenden werknemers op deze locatie zich op elk moment veilig en duurzaam per fiets van en naar hun werkplek kunnen verplaatsen, en dit op elk ogenblik van de dag. In Vlaanderen wordt er bij infrastructuurprojecten steeds vaker de nadruk gelegd op ecologische verlichting (o.a. bij de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad langs de Terhulpensesteenweg in het Zoniënwoud in Hoeilaart). Deze verlichting zorgt ervoor dat het subjectieve onveiligheidsgevoel wordt verlaagd en de verkeersveiligheid toeneemt, ook in de donkere winterse maanden. De afgelopen 2 jaar (2022 vs 2020) nam het aantal winterse fietsers langs AWV-fietstelpalen aan gewestwegen met maar liefst 37% toe in de maanden december, januari en februari. Laten we dit project dan ook realiseren, in plaats van te polariseren.”

Minister Peeters heeft nu De Vlaamse Waterweg gevraagd een overleg te organiseren met de betreffende gemeenten en de stad Gent. Het doel hiervan is om samen te onderzoeken hoe deze essentiële verbinding voor actieve weggebruikers zo spoedig mogelijk kan worden verwezenlijkt, met extra aandacht voor het vergroten van draagvlak. Door alle relevante partners aan tafel te betrekken, streeft de minister ernaar om snel stappen te zetten richting de daadwerkelijke bouw van deze fietsbrug, inclusief de installatie van ecologische verlichting.

Het kabinet en betrokken administratie van minister Peeters zullen het besluit van de gewestelijke Omgevingsambtenaar zorgvuldig analyseren en zich beraden over mogelijke vervolgstappen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief