Nieuws

5 oktober 2021

Minister Peeters: “Renovatie afgerond, viaduct Gentbrugge terug open voor verkeer”

Vanaf woensdag 6 oktober komt er een einde aan de verkeershinder op het viaduct van Gentbrugge. De werken zijn sneller afgelopen dan gepland. “Het viaduct was sterk verouderd en werd daarom ook wel eens het ‘brokkelviaduct’ genoemd. Met een totale investering van meer dan 40 miljoen euro hebben we deze belangrijke verkeersader aangepakt. Een investering die verder past in mijn totaalaanpak van renovatie en modernisering van kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren) in Vlaanderen“, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Daarnaast wordt ook trajectcontrole in beide richtingen opnieuw geijkt waardoor deze in gebruik genomen kan worden.”

De renovatiewerken aan de bovenzijde van het viaduct Gentbrugge zijn klaar. Onderaan het viaduct wordt er nog verder gewerkt aan lokale betonherstellingen tot het einde van dit jaar. Ook de snelwegparkings ter hoogte van Gentbrugge blijven nog enkele weken dicht tot daar de nodige voorzieningen wat betreft sanitair en afval geïnstalleerd zijn. Naast de lopende werken zal er ook nog 500.000 euro geïnvesteerd worden in het afsluiten van de snelwegparking met hekwerk, extra opruim-/kuisbeurten van de omgeving en het plaatsen van camera’s. Dit is in principe voorzien in de loop van 2022.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Net als heel wat andere kunstwerken dateert ook het viaduct van Gentbrugge van de jaren ‘60 en ’70 en stond op het de lijst met prioritaire kunstwerken. De renovatiewerken waren dan ook broodnodig in kader van de veiligheid en het beperken van geluidshinder voor alle omwonenden. Zo werden er ook nieuwe en hogere geluidsschermen geplaatst en ook gewerkt met geluidsarm asfalt en voegen.”

Extra maatregelen zorgden voor daling ongevallen

De werken aan het viaduct kwamen helaas ook regelmatig in het nieuws door verschillende ongevallen. “De situatie werd permanent geëvalueerd in overleg met de federale wegpolitie. Door bijkomende maatregelen zoals mobiele portieken, duidelijkere markering, bijkomende signalisatie, en snelheidsafbouw op langere afstand merkten we een daling van de ongevallen. ", duidt minister Peeters. AWV bleef de situatie op de voet opvolgen en stuurde bij waar nodig. Daarnaast voerde de Federale Wegpolitie systematisch en geregeld controles uit op snelheid, afstand en afleiding. “Zoals opgenomen in mijn nieuw verkeersveiligheidsplan is de veiligheid bij wegenwerken komende jaren één van mijn prioriteiten”.

Plan van aanpak moet zorgen voor inhaalbeweging

Minister Peeters wil de historische onderhoudsachterstand bij kunstwerken aanpakken en investeert tussen 2020 en 2023 1,6 miljard euro in renovaties, onderhoud en modernisering. Om de achterstand efficiënt weg te werken werkt minister Peeters met een plan van aanpak 2020-2030. “Zoals aangegeven in het Regeerakkoord wordt de Vlaamse Regering geconfronteerd met significante investeringsnoden in mobiliteitsinfrastructuur”, aldus minister Peeters. “Als we veilige, robuuste en duurzame constructies wensen dan moeten wede historische achterstand nu wegwerken.”

Story image

Duurzame toekomst voor het E17-Viaduct in Gentbrugge

Naast de renovatiewerken zal er ook gezocht worden naar een langetermijnoplossing voor het viaduct Gentbrugge. De toekomst van het E17-Viaduct in Gentbrugge wordt namelijk onder de loep genomen als een ‘Complex Project’. 

“Samen met alle belanghebbenden zal De Werkvennootschap op zoek gaan naar een duurzame toekomst voor het E17-Viaduct in Gentbrugge. We willen tot een gedragen oplossing komen samen met iedereen. Hiervoor betrekken we alle administraties, bewonersgroepen, belangenorganisaties, de stad Gent en de gemeenten Melle, Merelbeke en Destelbergen”, duidt minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief