Nieuws

28 februari 2022

Minister Peeters: “Schop in de grond voor fietsbrug over Noord-Zuid in Helchteren”

Op maandag 28 februari ging de eerste schop in de grond voor de zogenaamde quick wins van de Noord-Zuid. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "We mogen gerust spreken van een historisch moment, we starten vandaag de werken aan de fietsbrug over de Noord-Zuid in Helchteren. Meteen een van de eerste realisaties die we nu al op het terrein kunnen uitvoeren binnen het project Noord-Zuid Limburg. We maken op korte termijn werk van een verbeterde fietsveiligheid in Houthalen-Helchteren. Voor de realisatie van de fietsbrug voorzie ik een investeringsbedrag van 5 miljoen euro. De werken duren een jaar."

Het was bevoegd minister Lydia Peeters zelf die de eerste schop in de grond stak. 

"Veel provinciegenoten zullen het pas geloven als de schop werkelijk de grond in gaat voor de tunnels, maar vandaag starten we weliswaar al op de Grote Baan met één van de deelprojecten. Met het project Noord-Zuid Limburg hebben we niet alleen aandacht voor de automobilist. We willen ook meer mensen op de fiets krijgen. Daarvoor zijn veilige en comfortabele fietspaden en oversteekplaatsen nodig. Vandaag is dat niet het geval aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en daar gaan we nu al iets aan veranderen. Ook het industrieterrein Centrum-Zuid gaan we beter ontsluiten. Voor fietsers en (vracht)wagens."

Burgemeester Alain Yzermans, die zelf met de fiets was verwelkomde en bedankte minister Peeters. 

"Het gaat vooruit met de Noord-Zuid. Dat er op korte termijn al werk wordt gemaakt van enkele fietswinsten die de veiligheid van de fietsers verbeteren en de ontsluiting van Centrum-Zuid, kan ik alleen maar toejuichen. Samen met verschillende lokale partners willen we het fietsgebruik ook stimuleren maar dat kan enkel als we die fietser een veilige route kunnen bieden."

Werken fietsbrug Helchteren-Noord gestart

De afgelopen 2 maanden voerden de nutsmaatschappijen al voorbereidende werken uit in de buurt van de Kievitwijk en ter hoogte van de vroegere terreinen van Awouters. Gisteren zijn de echte werken aan de fietsbrug gestart. 

“Ter hoogte van de kmo-zone in Helchteren-Noord kruist de fietssnelweg F74 de Grote Baan. Hier kan je als fietser niet op een veilige en comfortabele manier oversteken. Ook voetgangers geraken niet veilig aan de overkant. Daarom wordt in Helchteren-Noord een fietsbrug over de Grote Baan gebouwd”, zegt minister Peeters.Eerst wordt de werfzone veilig ingericht en zorgt de aannemer door de aanleg van een tijdelijk fietspad voor veilige omrijroutes voor fietsers langs de Grote Baan. Vanaf april tot maart 2023 bouwen we aan de fietsbrug, verplaatsen we de bushaltes en werken we aan de definitieve fietspaden.”

De hinder tijdens de werken blijft beperkt omdat er veelal in de berm en naast de weg wordt gewerkt. Het verkeer op de Grote Baan kan dan ook altijd in beide richtingen, maar wel aan een verminderde snelheid van 50km/u, langs de werfzone rijden. In totaal zal er ook een tiental nachten ’s nachts worden gewerkt. Tijdens dat nachtwerk zal het nodig zijn om een rijstrook af te sluiten en het verkeer beurtelings door te laten rijden via de andere rijstrook. Bewoners en de omgeving worden van de nachtelijke werfactiviteit en de extra hinder telkens tijdig op de hoogte gebracht.

Omdat er op verschillende plaatsen op de Grote Baan werken in de steigers staan of al opgestart zijn, organiseert het projectteam NZL zitdagen over de fiets- en andere winsten in het infopunt NZL (gelegen in het NAC Houthalen-Helchteren). In februari werd een eerste zitdag georganiseerd, op 7 maart 2022 volgt een tweede.

Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap: "Mensen met vragen over de werken kunnen een afspraak maken via onze website en in gesprek gaan met de projectmedewerkers. Naast de zitdagen zorgen we natuurlijk voor een brede informatieverspreiding naar alle betrokkenen en aangelanden. Met bewonersbrieven informeren we omwonenden en handelaars over de hinder, de fasering en de uitvoering van de verschillende werven. Eerder verspreidden we een video op onze kanalen waarin de winsten in detail uitgelegd werden."

Iedereen met vragen, bezorgdheden of meldingen over de werven van de fietswinsten kan steeds terecht op de website www.noordzuidlimburg.be of het infonummer 0800 202 49 (tijdens de kantooruren).

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief