Nieuws

26 januari 2023

Minister Peeters stelt ‘Werken aan de Ring’ rond Brussel voor in Commissie Vlaams Parlement

‘’Meer dan enkel infrastructuur – we werken vandaag en denken aan morgen’’

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken werd door Vlaams minister Lydia Peeters en De Werkvennootschap een stand van zaken gegeven van de Werken aan de Ring rond Brussel. Minister Peeters reageert tevreden: ‘’Alles raakt in een stroomversnelling: gisteren werd bijvoorbeeld de vergunning aangevraagd voor de Luchthaventram, een belangrijk onderdeel van het Brabantnet. En ook de verkeerswisselaar van de Ring met de A201 wordt versneld aangepakt. De herinrichting van de Ring zelf komt ook dichterbij – er ligt een voorgestelde combinatie van alternatieven en varianten klaar om vastgesteld te worden in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat zal zorgen voor de Ring van morgen: een toekomstgerichte Ring met ruimte voor duurzame mobiliteit, een groenere omgeving, betere luchtkwaliteit en minder verharding. We investeren een miljard euro in de alternatieven voor de wagen en een half miljard in leefbaarheidsmaatregelen’’

Binnen Werken aan de Ring werden de laatste jaren al heel wat investeringen uitgevoerd als zogenaamde ‘’quick-wins’’: de vervanging van twee op- en afritten van de Ring, aan de Medialaan in Vilvoorde en de Henneaulaan in Zaventem, waarbij ook werd ingezet op de multimodaliteit, en serieuze winsten geboekt werden voor de fietsers en het openbaar vervoer.

Minister Peeters: ‘’Er zijn al heel wat werken gebeurd binnen Werken aan de Ring, zo hebben fietsers al drie nieuwe volledig conflictvrije verbindingen hebben om de Ring te kruisen, dankzij onder meer de afwerking van de F3-fietssnelweg dankzij de HST-fietsbrug langs de spoorlijn in Machelen. Maar dat is lang niet alles. De verouderde, onleesbare en onveilige Ring wordt aangepakt. Dankzij een scheiding van het doorgaand en lokaal verkeer in de zone Zaventem en een betere schikking van de op- en afritten in de zone Wemmel wordt de Ring niet alleen vlotter en veiliger, maar zal er ook onthard kunnen worden door de op- en afritten en verkeerscomplexen compacter aan te leggen. We investeren zo 3,5 miljard euro in de vernieuwing van verouderde infrastructuur – waarvan 500 miljoen in leefbaarheidsingrepen. Zo komt er een sterke ecologische verbinding bij Laarbeekbos.’’

Project participatief tot stand gekomen

Het participatieve karakter van dit project is bijzonder. ‘

"Wie in Vlaanderen vandaag grote infrastructuurproject wil uitvoeren, die moet voor draagvlak zorgen. Dat heeft De Werkvennootschap de laatste jaren volop gedaan. Iedereen die een mening had, werd gehoord: bedrijven, administraties, lokale besturen, burgers, actiegroepen en belangenorganisaties. Zo werden 7 alternatieven voor de herinrichting van de Ring onderzocht en telkens afgetoetst met eenieder. Vandaag ligt – dankzij al die inspraak – een oplossing op tafel. De initiële ‘oplossing’ van een parallelstructuur over de hele Ring werd zo een combinatieoplossing die ook rekening houdt met alle inspraak van alle mogelijke kanten.’’

Foto @Belga Image

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief