Nieuws

4 juni 2024

Minister Peeters: "Technologie als extra wapen in de strijd voor meer verkeersveiligheid"

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters was vandaag te gast op de Drone Summit 2024 georganiseerd door de Politiezone CARMA in Genk. De minister heeft deze legislatuur sterk ingezet op verkeersveiligheid en dat via verschillende insteken. Een daarvan is het inzetten van drones en camera’s bij het proactief opsporen van onveilige verkeerssituaties. “Er werd door het IMOB verbonden aan de UHasselt en het Data Science Team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken met drones en camera’s geëxperimenteerd in de MIA-proeftuinen in West-Vlaanderen en Limburg. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zet ondertussen de camera’s verder in om gevaarlijke en risicovolle situaties op kruispunten op gewestwegen te detecteren en analyseren. De camera’s zullen een belangrijke tool worden in de strijd tegen verkeersongevallen”, zegt minister Peeters.

Het experimenteren met deze nieuwe technologieën maakte deel uit van het MIA-project (Mobiliteit Innovatief Aanpakken), een nieuwe bestuurlijke aanpak die werk maakt van meer verkeersveiligheid door minder regels, meer efficiëntie en een betere samenwerking. Zo werd er in West-Vlaanderen geëxperimenteerd met proactieve detectie van verkeersonveilige punten via camera’s en in Limburg via drones.

Tijdens de Drone Summit in Genk woonde de minister een workshop bij rond verkeersanalyses met drones. Door het in kaart brengen van risico’s kan AWV vaak door slechts kleine infrastructurele aanpassingen de verkeersveiligheid verbeteren op het terrein. Dat kan gaan om verbreding van fietspaden, herinrichting van kruispunten, verbeteren van oversteekvoorzieningen, aangepaste verlichting, duidelijke wegmarkeringen, aanleggen van groenstroken, etc.

Het doel van de proeftuinen was het ontwikkelen van een methodologie en die dan ook verder uitrollen over heel Vlaanderen. Dankzij de waardevolle inzichten is het dan ook niet bij een proeftuin gebleven. AWV zet op dit moment camera’s in op 3 risicovolle locaties: Sint-Niklaas: R42 x Raapstraat, Deurne: N12 x F. Craeybeckxlaan, Leuven: R23 x N2. Een paar weken lang filmen camera’s de verkeersbewegingen op deze punten. Met de hulp van AI-beeldherkenningssoftware worden bijna-ongevallen tussen auto’s onderling en tussen auto’s en fietsers in kaart gebracht. De verkeerslichtenregeling worden geanalyseerd met het oog op het weghalen van conflicten. In Leuven gaat het concreet om een zogenaamd ‘grijs punt’.

"Grijze punten zijn plekken waar ernstige incidenten voorlopig uitbleven, maar waar de kans op een ongeval reëel is. Zo komen gevaarlijke verkeerssituaties op onze radar nog voor een ongeval gebeurt. De locatie op de R23 in Leuven is zo’n grijs punt. Fietsers maakten er de afgelopen jaren geregeld melding van onveilige situaties en met de analyse van de beelden wil AWV op zoek gaan naar de oorzaak van de verkeersonveiligheid. Dat kan de inrichting van het kruispunt zijn, maar ook de gereden snelheid of foute manoeuvres van weggebruikers”, legt minister Peeters uit.

De resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Het kruispunt N33 x Zomerstraat in Torhout werd ook geanalyseerd via camera’s en dat onderzoek is afgerond. AWV bekijkt momenteel welke maatregelen ze op korte termijn kunnen uitvoeren.

De analyses geven verkeersexperten een schat aan informatie om objectiever en sneller een oplossing uit te werken. De verwerking van de beelden gebeurt strikt volgens de privacywetgeving en de opnames worden na afloop van het project vernietigd.

Ook werden eerder dronebeelden met AI-software geanalyseerd van kruispunten en verkeerscomplexen in Hasselt (R71 x N74), Deurne (N116 x Ruggeveldlaan), Kortrijk (Ei van Kortrijk), Waregem (De Vlecht) en Leuven (Tiensepoort). Drones hebben echter een beperkte opnametijd, wat hen minder geschikt maakt om bijna-ongevallen in beeld te brengen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief