Nieuws

10 september 2021

Minister Peeters vereenvoudigt procedures Pendelfonds

“Bedrijven zijn een cruciale schakel in de transitie naar een duurzaam woon-werkverkeer”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters hervormt en vereenvoudigt de procedures binnen het Pendelfonds. De Vlaamse regering geeft hier haar definitieve goedkeuring aan. “Duurzaamheid en administratieve vereenvoudiging vormen twee van de vier pijlers binnen mijn beleid en komen samen in deze hervorming van het Pendelfonds”, aldus minister Peeters. ”Ik heb het Pendelfonds laten evalueren en daaruit is gebleken dat het goedkeuren en opvolgen van subsidiedossiers voor het Pendelfonds eenvoudiger moet. We willen vermijden dat procedures en bureaucratie mensen afschrikken om projecten in te dienen. Ik wil een fietsambitie en fietsreflex creëren bij bedrijven, de vereenvoudiging van de procedures voor het Pendelfonds kadert hierin. Er zal nu snel een nieuwe subsidie-oproep volgen om duurzame mobiliteitsprojecten mogelijk te maken.”

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen. In totaal werden sinds 2007 vanuit het Pendelfonds 25,8 miljoen euro aan subsidies aan bedrijven uitbetaald. Daarbij waren in totaal meer dan 300.000 werknemers bij betrokken.

Uit een grondige evaluatie in 2020, in samenwerking met onder meer het Provinciaal Mobiliteitspunt, de begeleidingscommissie en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, bleek dat er te weinig wordt ingezet op bedrijfsoverschrijdende samenwerking. Dat is slechts 18 procent. “We zien ook dat de laatste jaren de meeste subsidies naar de grote bedrijven gaan”, aldus minister Peeters. Daarom zal o.a. het maximaal subsidiebedrag bij het gezamenlijk indienen van een dossier door meerdere bedrijven verhoogd worden. “Deze wijziging in het Pendelfonds, is cruciaal om bedrijfsoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Zodat we ook kleinere KMO’s kunnen motiveren om samen een duurzaam mobiliteitsproject in te dienen”, zegt minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief