Nieuws

9 maart 2023

Minister Peeters: “Vergroening van de busvloot De Lijn is ingezet”

• Weldra rijden er naast hybride bussen, ook ruim 80 volledig elektrische bussen in Vlaanderen
• Ook de pachters van De Lijn, die ruim 46% van de ritten rijden voor De Lijn, zetten energieke stappen vooruit in zero-emissievloot

Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is de vergroening
van het openbaar vervoer in Vlaanderen een absolute prioriteit. Een belangrijke schakel in
die vergroening is de aankoop van elektrische bussen. “Bij aanvang van deze legislatuur
telde De Lijn amper 3 volledig elektrische bussen in haar vloot. Recent schakelden we een
heuse versnelling hoger. De nodige aankoopprocedures werden opgestart en weldra rijden
de eerste 60 elektrische bussen van de nieuwe generatie”, maakte minister Peeters vandaag
bekend in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Ook bij de pachters is de
transitie naar zero-emissie volop bezig. Zij worden hierin financieel ondersteund zowel
inzake aankoop van e-bussen als inzake de uitrol van de bijbehorende laadinfrastructuur.

Eigen regie De Lijn

De Lijn heeft een vloot van ruim 2.600 bussen, waarvan sommige ruim 14 jaar oud. Wil De
Lijn de vooropgestelde doelstelling inzake emissievrije stedelijke kernen halen, dan dient de
vervoersmaatschappij de Euro 3 en Euro 4 bussen verder uit te fasen. Momenteel zorgen
hybride bussen al voor een deel van de oplossing.

Minister Peeters is tevreden dat De Lijn de elektrificatie van haar wagenpark en stelplaatsen
heeft ingezet. Toch is dit meer dan louter de aankoop van elektrische bussen. Er dient ook
de nodige laadinfrastructuur voorzien te worden, stelplaatsen dienen aangepast te worden
en chauffeurs en technici dienen opgeleid te worden.

Bij aanvang van deze legislatuur werd door minister Peeters de nodige middelen voorzien
om in november 2021 de eerste 60 nieuwe generatie elektrische standaardbussen te
bestellen in het kader van een raamcontract met de firma’s Van Hool en VDL. Deze 60
bussen zullen vanaf eind mei gaan rijden. De eerste e-bussen vertrekken vanuit de stelplaatsen
Winterslag en Kortrijk en vervolgens Destelbergen en Sint-Niklaas.

In maart 2022 werd een tweede aanbestedingsprocedure opgestart voor een raamcontract
voor onder meer gelede bussen, midi-bussen, e-gelede HOV-bussen en standaardbussen. In
september 2022 volgde de gunning van 7 e-midibussen, in november 2022 de gunning van
65 e-gelede bussen, en in december 2022 17 e-gelede HOV-bussen voor de hoogwaardige
verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. De leveringstermijnen schommelen tussen de
12 tot 14 maanden en de verschillende e-bussen zullen geleverd worden vanaf begin 2024.

Exploitanten

Ook de vergroening van de busvloot bij de exploitanten wordt volop ondersteund. Er is de
VLAIO-ecologiepremie voor de aankoop van bussen, een extra jaarlijkse vergoeding van
maximaal 21.700 euro ontvangen wanneer ze binnen de huidige contracten een dieselbus
vervangen door een zero-emissiebus en 30.400 euro bij een e-gelede bus. Tot 31 maart
kunnen ze ook een subsidieaanvraag indienen voor een tussenkomst in de
laadinfrastructuur.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De vergroening van het openbaar vervoer in Vlaanderen is
een belangrijke maatregel in onze ambitie voor gezondere lucht en om de
klimaatuitdagingen daadwerkelijk aan te pakken. We kijken daarbij niet enkel naar de eigen
vloot van De Lijn, maar ook naar de exploitanten. De CO2-reductie is een en-enverhaal.”

Extra middelen

De keuze voor vergroening bij De Lijn vertaalt zich ook in extra middelen. Zo maakte minister
Peeters de afgelopen jaren al extra middelen vrij. In het nieuw openbaar dienstencontract
voor De Lijn (2023-2027) voorziet minister Peeters een stijging van de investeringsmiddelen
met 120 miljoen euro naar ca. 270 miljoen euro per jaar. Die extra middelen kan De Lijn dus
ook inzetten voor de vergroening van de vloot en de stelplaatsen naast het wegwerken van
de onderhoudsachterstand in onder meer de tramsporen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De elektrificatie van de busvloot is ingezet. We kampen
vandaag wereldwijd weliswaar met problemen in de distributieketen waardoor ook de
levering en productie van elektrische bussen vertraging oploopt. Desalniettemin ben ik
tevreden dat we met De Lijn en de exploitanten grote stappen vooruit blijven zetten.
Allemaal samen werken we aan de klimaatuitdagingen, minder CO2 in de lucht, gezondere
lucht voor onze kinderen: daar scharen we ons allemaal achter."

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief