Nieuws

25 september 2023

Minister Peeters voert premie in om aankoop zero-emissiewagens te stimuleren

“Zero-emissie wagens voor iedereen toegankelijk maken”

De Vlaamse regering lanceert op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een nieuw premie voor de aankoop van zowel nieuwe als tweedehands zero-emissiewagens voor particulieren, VZW’s en aanbieders van deelmobiliteit. Op die manier wil men de vergroening van het Vlaamse wagenpark volop ondersteunen. Uit recente cijfers blijkt dat het marktaandeel van zero-emissiebedrijfswagens snel stijgt, maar de verkoop van elektrische wagens aan particulieren momenteel slechts 2% bedraagt. “Om de luchtbeleids- en klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering te behalen, is het noodzakelijk dat elke zero-emissie wagen tot het einde van de levensduur in Vlaanderen blijft. Dit steunmechanisme moet de transitie naar zero-emissie verder stimuleren en faciliteren, daarom werken we de financiële drempel weg”, aldus minister Peeters.

In mei 2023 keurde de Vlaamse regering de actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan goed. Om de nodige CO2-reductie te bekomen, legde Vlaams minister Lydia Peeters een stimuleringsmechanisme voor de aankoop van zero-emissiewagens door particulieren, VZW’s en deelaanbieders op tafel. Minister Peeters heeft tijdens de afgelopen begrotingsgesprekken de nodige middelen verkregen voor haar voorstel.

“Het doel is zero-emissie wagens voor iedereen toegankelijk te maken. Het verschil in aankoopprijs tussen elektrische en fossiele brandstofwagens is vandaag nog te groot, zowel bij nieuwe als tweedehands modellen. Om de transitie naar zero-emissie verder te stimuleren en faciliteren werken we deze financiële drempel weg. Door ook de tweedehandswagens mee op te nemen in de premie houden we ook de tweedehands ex-bedrijfswagens in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Prijsplafond & beperkt in de tijd

Om te zorgen dat de premie gaat naar wie het duwtje in de rug echt nodig heeft, wordt er in het voorstel een prijsplafond van 40.000 euro incl. BTW ingevoerd. Momenteel kent de Vlaamse markt zo’n 30 verschillende modellen van zero-emissie wagens (merendeel Europese merken) die onder dit plafond (nieuwprijs) vallen. Voor 2024 wordt hiervoor 20 miljoen euro uitgetrokken.

“We hebben volgend voorstel op tafel gelegd. In 2024 zou er een premiebedrag van €5000 euro worden uitgekeerd voor nieuwe wagens en van €3000 voor tweedehandswagens. Een bedrag waarmee we de drempel om te kiezen voor een zero-emissie wagen t.o.v. een fossiele brandstofwagen willen overbruggen”, aldus minister Peeters. “De premie zou degressief ingericht worden en zou dan dalen met 1000 euro per jaar voor nieuwe wagens en 500 euro voor tweedehandswagens. Zo anticiperen we op de marktontwikkelingen van de volgende jaren waar een natuurlijke daling van de prijzen van zero-emissiewagens zich zal manifesteren eens de tweedehandsmarkt hiervoor toeneemt. De wagen zal ook niet binnen 3 jaar mogen doorverkocht worden, dat om fraude tegen te gaan.”
JaarPremiebedrag
Nieuw20245000 euro
20254000 euro
20263000 euro
Tweedehands20243000 euro
20252500 euro
20262000 euro

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief