Nieuws

12 april 2023

Minister Peeters voert snelheidsverlaging in op Hamonterweg in Pelt

Na een dodelijk ongeval op de Hamonterweg in Pelt, stuurde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters verkeersveiligheidsexperten naar de plaats van het ongeval voor een MIA Quick Scan. Dat is een nieuw initiatief in de MIA-beleidsvisie (MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken) waarmee minister Peeters korter op de bal wil spelen bij situaties waar een subjectief verkeersonveiligheidsgevoel heerst of na zware of dodelijke ongevallen. “Uit de aanbevelingen van de experts, die de lokale situatie vanuit een ruimer perspectief hebben bekeken, blijkt dat de verkeersveiligheid extra kan verhoogd worden door een snelheidsverlaging naar 50 km/uur in te voeren, dit vanaf de spoorweg tot aan grens met Hamont-Achel. Deze wordt dan ook zo snel mogelijk ingevoerd. Daarnaast wordt er bekeken of er nog bijkomende maatregelen kunnen worden ingevoerd om de veiligheid voor voetgangers extra te verhogen”, duidt minister Peeters.

Op de Hamonterweg in Pelt vond eind december 2022 een dodelijk ongeval plaats. Minister Peeters heeft toen beslist een MIA Quick Scan te laten uitvoeren waarna een team van verkeersveiligheidsexperten ter plaatse is gegaan op in januari 2023.

Uit de aanbevelingen van de experts blijkt dat het invoeren van een snelheidsverlaging naar 50 km/uur op de Hamonterweg de verkeersveiligheid voor voetgangers kan verhogen. De aanbeveling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd op het terrein”, zegt minister Peeters. “Het voorlopige rapport bevat heel wat interessante bevindingen, die reeds met het lokale bestuur zijn besproken, maar die eveneens zullen worden meegenomen in een nieuw afwegingskader dat weldra wordt gelanceerd met specifieke aandacht voor veilige oversteekvoorzieningen voor voetgangers. We nemen uit het rapport ook elementen mee om meer aandacht te besteden aan sensibilisering over de veiligheid op zebrapaden voor alle weggebruikers.”

MIA Quick Scan

MIA Quick Scan houdt in dat we na een verkeersongeval een team experten ter plaatse sturen die een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dat team kan bestaan uit de wegbeheerder, een verkeerspsycholoog, een onafhankelijke verkeersveiligheidsexpert, iemand van politie of parket, … . Zij moeten dan op basis van hun onderzoek aanbevelingen formuleren die we dan weer zeer snel op het terrein willen omzetten in actie. Dat kunnen infrastructurele aanpassingen zijn: quick wins zoals het invoeren van een snelheidsverlaging, het plaatsen van extra belijningen, zorgen voor extra onderhoud ect. Maar dat kunnen ook sensibiliseringsacties zijn met een focus op de oorzaak van het ongeval of met een oproep tot gedragswijziging - zeer doelgericht in de ruime omgeving van het onderzochte punt worden gevoerd (bv. rijden onder invloed, afleiding, fietsverlichting…). Ook de geanonimiseerde data uit processen-verbaal kan worden meegenomen in de analyse.

“Ik wil echter niet enkel reageren als het al te laat is, als er al een ongeval is gebeurd. We moeten verder inzetten op de proactieve detectie van gevaarlijke situaties. Daarom dat ik de MIA Quick Scan ook gebruik op locaties waar een groot subjectief gevoel van verkeersonveiligheid heerst. Recent hebben we dit gedaan op een zeer drukke schoolomgeving in het Gentse. Ook daar zijn de resultaten op het terrein reeds zichtbaar, met name een uitgebreide zone 30, bredere fietspaden en de voorbereiding voor de plaatsing van verkeerslichten”, besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief