Nieuws

15 september 2021

Minister Peeters: “Watergebonden bedrijventerreinen in Genk-Zuid en Lanaken klaar voor nieuwe ondernemers”

“Via De Vlaamse Waterweg nv bieden we een aantal bedrijfspercelen aan langs het Albertkanaal in Genk en Lanaken. Uitgelezen kans voor bedrijven om de omschakeling te maken naar transport over water”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Dankzij de ligging langs het Albertkanaal is er een rechtstreekse verbinding met de Haven van Antwerpen en zijn ook Wallonië, Nederland en Duitsland vlot bereikbaar via de waterweg. “Ik wil onze Limburgse bedrijven nog meer faciliteren en stimuleren om te kiezen voor duurzame logistieke oplossingen. Zo kunnen we samen met hen de noodzakelijke modal shift naar het water realiseren. Tegen 2030 is onze ambitie om het aandeel binnenvaart van de logistieke keten te verhogen tot 20%”, zegt minister Peeters.

Bedrijventerrein Genk-Zuid

In Genk worden er vijf nieuwe bedrijventerreinen ter beschikking gesteld via een vermarktingsprocedure door De Vlaamse Waterweg (zie onderstaand grondplan). De terreinen zijn gelegen in het industriegebied Genk-Zuid. Dit bedrijventerrein, met heel wat logistieke dienstverleners, sluit aan op de Henry Fordlaan (N702) die een snelle verbinding voorziet naar zowel de E313 als de E314.

Als logistieke poort van Vlaanderen is Genk een goede uitvalsbasis voor bedrijven. Via het Albertkanaal is er een rechtstreekse verbinding met de Haven van Antwerpen, maar ook Wallonië, Nederland en Duitsland zijn vlot bereikbaar via de waterweg”, duidt minister Peeters.

Grondplan: 5 beschikbare bedrijventerreinen in Genk

Bedrijventerrein Lanaken

Ook in Lanaken stelt De Vlaamse Waterweg nv een terrein van 10 ha ter beschikking (zie onderstaand grondplan), gelegen aan de Montaigneweg. De multimodale troeven zijn hier ook sterk: denk maar aan het Albertkanaal (CEMT VI) waar er een rechtstreekse verbinding is met de Haven van Antwerpen, maar ook Wallonië, Nederland en Duitsland zijn vlot bereikbaar via de binnenvaart. Daarnaast kan je via het kanaal Briegden-Neerharen (CEMT II) snel de Kempense kanalen bereiken. Maar ook via de Montaigneweg is het bedrijventerrein goed ontsloten met het bovenliggend wegennet, denk maar aan de N78 die in verbinding staat met de E314 en de vlotte bereikbaarheid van de A2 in Nederland.

“Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) blijft voor mij een uiterst belangrijke schakel in de omslag van het goederentransport naar onze waterwegen. Daarom voorzie ik via de relancemiddelen verschillende investeringen in watergebonden infrastructuur”, zegt minister Peeters. “Denk maar aan de 96 miljoen euro voor de versnelling van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Zo kunnen in 2023 binnenschepen met 4-lagige containers vanuit Antwerpen het hinterland bedienen en krijgt ‘Short Sea Shipping’ op het Albertkanaal betere kansen. Momenteel zijn er al 50 bruggen verhoogd, 8 in uitvoering en 4 in studiefase. Dit moet een boost beteken voor deze belangrijkste transportader in Limburg. We moeten volop gebruik maken van de troeven die het Albertkanaal biedt om de modal shift te realiseren.”

Grondplan: Terrein Lanaken

De vraag vanuit de economische en logistieke sector naar bijkomende bedrijfspercelen in Limburg is zeer groot en blijft enkel toenemen. 

“Zeker in Limburg is het tekort aan geografische toplocaties acuut. De Vlaamse Waterweg nv wordt dan ook als een belangrijke partner beschouwd in een zoektocht naar locaties om aan de vraag tegemoet te komen”, aldus minister Peeters.

Bedrijven kunnen zich uiterlijk tegen 6 december 2021 kandidaat stellen bij De Vlaamse Waterweg nv voor de bedrijfspercelen in Genk-Zuid en Lanaken.

Meer informatie over de bedrijventerreinen:
https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/marktraadpleging-bedrijventerreinen-genk-zuid-en-lanaken of bij mevrouw Sarah Gilissen via sarah.gilissen@vlaamsewaterweg.be.

Het volledige marktraadplegingsdossier en het kandidaatstellingsformulier is terug te vinden op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: https://www.vlaamsewaterweg.be/bedrijventerreinen-genk-zuid en https://www.vlaamsewaterweg.be/bedrijventerrein-lanaken

Daarnaast werkt De Vlaamse Waterweg nv in opdracht van Vlaams minister Lydia Peeters aan de ontwikkeling van een bijkomend bedrijventerrein van 11 ha grenzend aan het Europapark in Lanaken. Deze ontwikkeling was aanvankelijk voorzien voor exploitatie binnen een termijn van tien tot vijftien jaar. De verschillende stakeholders binnen ENA hebben nu onderling beslist om dat nieuwe terrein versneld te realiseren. 

Voor we de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein kunnen aanvatten, moeten we eerst de gaspijpleiding van Air Liquide verleggen. Daarom vraag ik aan de Vlaamse Regering om een formeel verzoek tot verplaatsing in te dienen bij de federale minister van Energie. Na een juridische check is gebleken dat deze verplaatsing wel degelijk mogelijk is op basis van de Gaswet. Grootste motivatie hierbij is de verdere ontwikkeling van bedrijvigheid op en rond onze Vlaamse Waterwegen. Ik vind het belangrijk om een sector die hard getroffen werd door de coronacrisis op korte termijn perspectief te bieden”, aldus minister Peeters.
Burgemeester van Lanaken, Marino Keulen:Lanaken is heel blij met deze nieuwe ontwikkeling. Wij zaten door onze voorraad beschikbare bedrijfsterreinen heen. Meerdere geïnteresseerde partners die hier willen investeren hebben we “on hold” moeten plaatsen. Een ondernemersvriendelijke gemeente begint met diezelfde ondernemers ruimte te bieden om te kunnen investeren en daarmee jobs en welvaart in de regio te creëren.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief