Nieuws

22 december 2022

Minister Peeters werkt aan veiligere schoolroutes in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt samen met lokale besturen werk van veilige schoolroutes. “Het is zo belangrijk dat we ouders veilige schoolroutes en – omgevingen aanbieden zodat zij hun kinderen zelfstandig en op een veilige manier naar school kunnen laten gaan. Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeur om op middellange termijn te helpen om de modal shift naar meer duurzame verplaatsingen te realiseren”, aldus minister Peeters. De stad Dilsen-Stokkem heeft opnieuw twee dossiers ingediend bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, samen goed voor een financiële bijdrage van 182.455,30 euro vanuit Vlaanderen.

“Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school durven te laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen”, zegt minister Peeters. Via de subsidies voor veilige schoolroute of veilige schoolomgeving ondersteunt de minister steden en gemeenten om woon-schooltrajecten van kinderen en jongeren op gemeentewegen verkeersveiliger te maken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven.

Minister Peeters voorziet opnieuw middelen om ook in Dilsen-Stokkem verder werk te maken van veilige schoolroutes- en omgevingen langs gemeentewegen. Zo kan de stad rekenen op een bedrag van 159.413,27 euro om twee schoolroutes aan te pakken. Dit op het woon-schooltraject naar IMK Lanklaar en naar De Garve in Stokkem. Daarnaast trekt Peeters 23.042,03 euro uit om de schoolomgeving aan IMK in Lanklaar verder te verbeteren.

Werken in uitvoering op schoolroutes langs gewestwegen

In 2021 brachten steden en gemeenten op vraag van minister Peeters meer dan 800 knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen in kaart. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verbetert op deze locaties in heel Vlaanderen de veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers. AWV doet dat door de zichtbaarheid te verbeteren, obstakels weg te nemen of lichtenregelingen aan te passen. Zo wordt het veiliger en comfortabeler stappen en fietsen naar school.

De Stad Dilsen-Stokkem heeft 7 knelpunten doorgegeven aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Momenteel zijn er hiervan twee in uitvoering.

Momenteel legt AWV een nieuwe fietsoversteek met dubbelrichtingsverkeer aan op de Rijksweg in Dilsen-Stokkem om de verbinding tussen de Hoogbaan en de Heerstraat te beveiligen. Deze nieuwe oversteek komt aan de noordzijde van het verkeersplein. Om de oversteekplaats in de groene middenberm te bereiken wordt het fietspad vanuit de Hoogbaan ook aangepast naar een tweerichtingsfietspad. De nieuwe oversteekplaats zal de wegen van fietsers en vrachtverkeer komende van Elerweerd beter scheiden.

Daarnaast verbreedt AWV het fietspad van de Rijksweg ter hoogte van de Glazentrapstraat, naar een dubbelrichtingsfietspad van zo’n 400 meter. De pechstrook wordt hiervoor gedeeltelijk opgeheven. Tussen het fietspad en de rijbaan wordt een groene zone aangelegd om de scheiding tussen de rijweg en het fietspad nog duidelijker en veiliger te maken voor actieve weggebruikers. De aanwezige bushalte ter hoogte van de Rotsheide wordt verplaatst tot voor het kruispunt met de Glazentrapstraat.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief