Nieuws

9 september 2021

Minister Peeters werkt verder aan uitrol laadinfrastructuur

“Projectoproep semi-publieke laadpalen groot succes”

Elektrisch rijden zit in de lift. Dat blijkt ook uit de eerste resultaten van de projectoproep voor semi-publieke laadinfrastructuur, die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters in mei van dit jaar lanceerde. “We ontvingen maar liefst 220 projectvoorstellen goed voor ongeveer 9.000 laadpuntequivalenten waaronder: zo'n 6000 normale laadpunten, 90 snelladers en 270 ultrasnelladers”, aldus minister Peeters. “Het is nu aan de administratie om de voorstellen te beoordelen naar ontvankelijkheid maar het grote succes van de oproep toont wel een mental shift richting duurzaam elektrisch rijden.”

Vandaag zijn er al meer dan 5.000 laadpunten. De ambitie van minister Peeters is om tegen 2025 30.000 extra (CPE) laadpunten te voorzien. Ze trekt daarvoor deze legislatuur 30 miljoen euro uit. Die ambitie sluit ook aan bij de visienota ‘Clean Power for Transport 2030’ die doelstellingen omvat om tegen 2030 een CO-emissiereductie te realiseren van 23%. 

“Als we willen dat meer mensen kiezen voor een elektrische wagen, moeten we de zekerheid bieden om altijd nabij te kunnen laden. Nabijheid, bereikbaarheid en vertrouwen zijn hier de kernwoorden. We staan voor belangrijke maatschappelijke en klimaatuitdagingen. We moeten onder meer onze CO2-uitstoot reduceren. Elektrisch rijden levert hier een belangrijke bijdrage aan en omdat te stimuleren moeten we voorzien in voldoende laadinfrastructuur", zegt minister Peeters.

De oproep is dus een groot succes maar of een voorstel al dan niet aanvaard wordt, is afhankelijk van een aantal criteria: toegankelijkheid van de laadinfrastructuur (meer dan 10 uur toegankelijk), het moet gaan om een nieuwe realisatie op privaat domein alsook een aantal voorwaarden die opgenomen werden in de subsidievoorwaarden.

Projectoproep ultrasnelladers t.e.m. 15 september

Minister Peeters doet ook een warme oproep aan laadpaalexploitanten om zich in te schrijven voor de projectoproep voor ultrasnelladers langs autosnel- en gewestwegen. Minister Peeters voorziet hiervoor 10 miljoen euro uit relancemiddelen. 

“Ik wil om de 25 kilometer langs de grote verkeersassen laadinfrastructuur kunnen aanbieden”, aldus minister Peeters. “Er wordt voornamelijk thuis en op het werk geladen, maar onderweg laden is een belangrijke aanvulling hierop en dat moet snel kunnen. De parkings langs grote en drukke verkeersassen zijn belangrijke en strategisch gelegen locaties om onze laadinfrastructuur uit te breiden en zo het vertrouwen te geven aan de bestuurders van elektrische wagens om altijd en overal te kunnen ‘laden’, zo stimuleren we de transitie naar zero-emissiewagens.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief